Hramul Schitului Tămand din Arhiepiscopia Aradului

La 2 iulie, pomenirea Aşezării veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne şi a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Schitul cu hramul Veşmântului Maicii Domnului, Tămand din arhiepiscopia Aradului şi-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul preoţilor, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit la momentul potrivit, plecând de la istorisirea aflării veșmântului Maicii Domnului la Locurile Sfinte și aducerii în cetatea împărătească a Sfântului Constantin cel Mare, spre bucuria poporului dreptcredincios, a arătat însemnătatea zilei, mai ales pentru sfintele locașuri ce poartă hramul sărbătorii. Îndeosebi s-a stăruit asupra a aceea că bogăția darurilor și frumusețea virtuților izvorâte din cele lăsate de către cei aleși au menirea să sporească, spre folosul credincioșilor și pentru propășirea vieții Bisericii. Chiriarhul a subliniat și aceea că, la loc de cinste în această zi, este și pomenirea Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, de la care ne-au rămas așezăminte și odoare bisericești ca mărturii ale credinței, temei al faptelor mărețe pentru istoria țării și pentru trăinicia legăturilor cu popoarele europene pentru care, la răscruce de vremuri, a reprezentat un adevărat apărător.

La final Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvânt de binecuvântare tuturor pelerinilor prezenţi la sărbătoarea hramului schitului din Tămand, cu dorirea ca Maica Domnului să-i ocrotească şi să-i călăuzească pe toţi.