ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VIII- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a VIII-a după Rusalii, în dimineaţa zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a participat, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Arad, la festivitatea prilejuită de sărbătorirea la nivel naţional a Zilei Drapelului. Înalt Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de Te-Deum, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor armatei.

În continuarea itinerarului pastoral ÎPS Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la noua biserică a parohiei Şega I, protopopiatul Arad, unde a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi, majoritatea  ctitori şi binefăcători ai sfântului locaş.

Predica rostită de către Chiriarh a avut ca temă ,,despre hrana duhovnicească”, având în vedere înmulţirea pâinilor spre săturarea mulţimilor ce urmau pe Mântuitorul. Biserica parohială, având ocrotitor duhovnicesc pe Sfântul Prooroc Ilie, s-a făcut şi amintirea înmulţirii făinii şi a untdelemnului pentru hrana celor din casa văduvei din Sarepta Sidonului (III Regi 17), acestea reprezentând  şi materia Tainei Sfântului Maslu, asupra căreia stăruim în curgerea acestui an. ,,Dincolo însă de cele materiale, mai ales cu privire la Sfintele Taine ale Bisericii, se văd şi cele spirituale. Pâinea pe care o cerem zilnic Tatălui ceresc în Rugăciunea Domnească devine realitate euharistică, Trupul Domnului însuşi. Biserica este Trupul tainic al Mântuitorului în comuniunea căruia credincioşii sunt mădulare. Noua biserică ce are încă de împlinit lucrări de finisare este icoana Bisericii locale din care toţi fac parte, împărtăşindu- se din pâinea care s-a pogorât din cer, Iisus Hristos, Domnul”, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea slujbei, în numele celor prezenţi, preotul locului, părintele Aurel Bonchiş, a mulţumit Chiriarhului pentru vizită şi pentru îndrumările date pe tot parcursul execuţiei lucrărilior.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la programul religios al Oastei Domnului, desfăşurat la Catedrala Veche din municipiul Arad. În final, făcând o rezumare a conţinutului cuvântărilor, poeziilor şi imnelor întrunirii, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat cele privitoare la datoriile ce revin membrilor Oastei Domnului, mulţumind reprezentanţilor Sfatului Frăţesc pentru grija de a fi în corespondenţă cu activitatea generală a Bisericii. În legătură cu citirile zilei a subliniat însemnătatea unităţii Oastei Domnului în cadrul celei a Bisericii Ortodoxe Române, arătând şi aceea că: ,,atragerea atenţiei din partea sfântului apostol Pavel cititorilor epistolei sale (I Cor. 1) asupra pericolului dezbinării, de asemenea asupra necesităţii de a avea toţi acelaşi cuget, ca şi stăruinţa sfântului evanghelist asupra minunii înmulţirii pâinilor (Matei 14), leagă în context înţelesul pâinii coborâte din cer, prin care se asigură comuniunea între oamenii de credinţă şi a acestora cu Dumnezeu”.

Întreaga manifestare duhovnicească a prilejuit adâncirea cugetării despre strângerea legăturii dintre credincioşii Oastei Domnului, sub îndrumarea Bisericii, pentru împlinirea celor de folos întregii obşti, iar în contextul menţiunii Evangheliei duminicii,a vindecării bolnavilor de către Domnul, despre datoria purtării de grijă faţă de cei suferinzi, ce revine tuturor celor care Îl urmează, având în vedere că anul în curs este închinat acestora.