ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII

Duminica a VI-a după Rusalii şi totodată a pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, se înscrie în eparhia arădeană ca una bogată în evenimente bisericeşti locale, la care a luat parte Arhiepiscopul Aradului, Înalt Preasfinţitul Timotei, distinse personalităţi ale vieţii bisericeşti şi laice, preoţi şi enoriaşi ai comunităţilor respective.

Sfinţirea noii biserici din parohia Curtici

Oraş de frontieră şi poartă feroviară de vest a ţării, parohia Curtici din protopopiatul Arad încununează în această zi o pagină de referinţă din istoria sa: finalizarea lucrărilor de construcţie a noii biserici începute după anul 1989, ce poartă hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Construcţie monumentală, de proporţiile unei catedrale, biserica din Curtici va împlini de acum, în mod optim,  nevoile spirituale ale comunităţii. Este edificată, pănă în această etapă, din contribuţia credincioşilor parohiei şi a altor donatori, sub îndrumarea celor trei preoţi deservenţi şi cu sprijinul major al domnului Dumitru Musca, director general al Combinatului Agro Industrial Curtici, al Guvernului României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, al Consiliului Judeţean Arad şi al Consiliului  Local Curtici.

La slujba de sfinţire şi la Sfânta Liturghie din soborul având în frunte pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, au făcut parte preoţii deservenţi ai parohiei: Gheorghe Bozian, Ilie Nădăban şi Gheorghe Moţ precum şi ieromonahi, preoţi şi diaconi, fii ai parohiei sau din parohiile învecinate, înconjuraţi de o mulţime mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit după chinonic, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a făcut referire  la pericopa Apostolului zilei (Romani 12) ce arată că fiecare om are darul său de la Dumnezeu şi la cea a Evangheliei(Matei 9) din care reiese că fiecare are un rost în locul său, în casa sa, înţelesul casei fiind multiplu. Pe slăbănogul vindecat trupeşte şi sufleteşte, Mântuitorul îl trimite la casa sa să-şi împlinească datoriile faţă de aceasta, ori, acum, pentru o viaţă înnoită, casa înseamnă nu doar adăpostul material ci şi cel spiritual al unei familii ce contribuie la viaţa obştească şi a întregii lumi. Referindu-se la evenimentul local pe care preoţii şi credincioşii parohiei îl trăiesc, chiriarhul a spus: ,,Sfinţirea noii biserici, după cercetarea istoriei celei mai vechi, din localitate, arată modul în care biserica este casa lui Dumnezeu, în care noi ne regăsim sub toate aspectele vieţii spirituale şi materiale.

Oaspete ales, la Catedrala Sfânta Treime din Arad

În trecere prin municipiul Arad de la eparhia pe care o arhipăstoreşte, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a poposit la catedrala arhiepiscopală unde, cu binecuvântarea Înalr Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, a oficiat Sfânta Liturhie, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedralei, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură împărtăşit credincioşilor, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat importanţa învăţăturii autentice a Bisericii, consfinţită de către Sfinţii Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, insistând asupra necesităţii aplicării dogmei hristologice privitoare la Persoana Mântuitorului la viaţa creştină, la trăirea intensă a fenomenului creştin, cu îndemnul ca fiecare creştin să nu se limiteze doar la cunoaşterea acestor adevăruri, la teoretizări asupra lor, ci să le transpună în practică.

Punerea pietrei de temelie la biserica parohiei Arad- Grădişte II

În după amiaza zilei, dând curs invitaţiei preotului paroh Viorel Roja şi credincioşilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a descins în parohia Arad- Grădişte II, unde a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie la noua biserică ce se va construi aici, purtând hramul Intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Împreună cu arhiepiscopul Aradului a paricipat la acest moment din viaţa parohiei şi Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene şi a parohienilor.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a arătat că momentul sfinţirii temeliei noii biserici se înscrie în cronica parohiei ca unul firesc, ţinând seamă şi de datele importante ale eparhiei şi judeţului, în mod deosebit ale municipiului. ,, Referirea la ceea ce slujba sfinţirii însăşi edifică pe participanţi arată că, potrivit izvoarelor Revelaţiei Divine, un loc sfânt este acela în care obştea şi fiecare membru al ei îşi găseşte casa adevărată, în casa lui Dumnezeu, adică în care toţi trebuie să dobândească cele de folos, atât vieţii obişnuite cât şi celei duhovniceşti”.

La rândul său, Înalt preasfinţitul Mitropolit Serafim, în cuvântul rostit a arătat că piatra de temelie a vieţii noastre este Hristos – „Piatra din capul unghiului” – fără de Care nu puten face nimic şi nimic nu este durabil. Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire şi la realităţile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora, accentuând faptul că, într-o lume tot mai desacralizată, încă se mai construiesc biserici, biserica fiind locul unde credinciosul îşi poate lucra mântuirea, unde se poate împărtăşi cu Sfintele Taine. Îndemnul ÎPS Sale a fost să fim statornici în credinţă, nu doar cu numele, ci să trăim după poruncile lui Hristos, să trăim o viaţă împreună cu Hristos.

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor celor care au prilejuit momentul şi, în mod deosebit, Înalt Preasfinţitului Mitropolit Serafim, având în vedere legăturile cultivate de multă vreme cu eparhia Aradului şi pentru întărirea legăturilor între românii din ţară cu cei din celelalte ţări europene.