LUCRĂRILE CONSILIULUI EPARHIAL AL ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

La mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” Arad- Gai s-au desfăşurat marţi, 18 iulie, lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului şi ale Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au fost invitaţi şi Preacucernicii părinţi protopopi. Lucrările au fost urmate de întrunirea reprezentanţilor Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi de Sinaxa stareţilor aşezămintelor monahale din eparhie.

Şedinţa consiliului Eparhial

Întrunit în şedinţă ordinară, Consiliul Eparhial a fost prezidat de către Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului,  şi a avut pe ordinea de zi analiza şi soluţionarea problemelor curente ale eparhiei în sectoarele administrativ- bisericesc, cultural, social şi economic-financiar, care intră în competenţa acestui organism. În cadrul lucrărilor au fost prezentate şi prelucrate hotărâri recente ale Sfântului Sinod, în mod special cele cu privire la disciplina financiar – contabilă şi administrativ patrimonială, precum şi cele privitoare la coresponsabilitatea clerului şi organismelor parohiale în corecta desfăşurare a actului financiar-contabil la parohii, fiind stabilite  măsurile care trebuie luate pentru aplicarea lor.

Întrunirea membrilor Casei de ajutor reciproc a Clerului

În continuarea şedinţei Consiliului Eparhial s-a desfăşurat întrunirea anuală a reprezentanţilor membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti, care îşi desfăşoară activitatea ca instituţie anexă a Centrului Eparhial şi în conformitate cu propriul Regulament de organizare şi funcţionare. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat Raportul general asupra activităţii desfăşurate în anul 2011, luându-se act de modul pozitiv în care această instituţie anexă a Arhiepiscopiei a încheiat anul precedent. Au fost stabilite coordonatele unei mai bune funcţionării, care să conducă spre o realitate transparentă. La lucrări au participat şi reprezentanţi ai clerului din cadrul  Episcopiei Devei şi Hunedoarei, membri în această instituţie.

Lansare de carte

În încheierea primei părţi a consfătuirilor de la Mănăstirea Gai, în prezenţa membrilor Consiliului şi Permanenţei, a reprezentanţilor CAR şi a stareţilor  aşezămintelor monahale, cu participarea autoarei, Înalt preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat cartea ”Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat”, vol. XI, a profesoarei Ileana Silveanu, lucrare editată şi tiparită la Editura ,,Eurostampa” din Timisoara. Cartea, prefaţată de către Înalt Preasfinţitul Nicolae, Mitropolitul Banatului, evidenţiază momente importante din lupta rezistenţei anticomuniste din Banat, eroismul cu care oamenii acestor locuri s-au opus dictaturii totalitare, pentru păstrarea identităţii de români binecredincioşi.. De asemenea, sunt prezentate torturile crunte la care erau supusi acesti oameni si familile lor, unele petrecute la Arad, precum şi sentinţele de condamnare la moarte sau închisoare pe viaţă descoperite de autoare în arhive şi scoase la lumină. În prezentare Înalt preasfinţitul Timotei a arătat că acest volum, cât şi celelalte tiparite până acum, în care sunt surprinse şi momente ale încercărilor şi patimirii prin care a trecut Biserica, slujitorii ei şi poporul credincios, se constituie în îndemnuri la neuitare cu nădejdea că acele vremuri nu se vor mai repeat niciodată. Profesoara Ileana Silveanu, în prezentarea acestor volume şi, în special a celui recent, a spus: ,,am prezentat date şi, mai ales, fapte despre oameni, pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar mi-au venit dragi pentru fermitatea lor, pentru demnitatea cu care şi-au primit destinul, pentru curajul de a se avânta într-o luptă inegală, dornici să îndeplinească un ideal nepreţuit. I-am prezentat cu mari emoţii pe fiecare dintre ei, aşa cum au fost surprinşi în paginile dosarelor alcătuite în anchetele de la securitate, pentru a fi trimişi în faţa instanţelor de judecată, bătuţi, schingiuiţi. Între aceştia, rude apropiate ale Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei”. Lansarea cărţii s-a incheiat cu felicitarea autoarei de către chiriarh şi cei prezenţi.

Sinaxa stareţilor

În acelaşi loc, îÎnn după-amiaza zilei, s-au desfăşurat lucrările Sinaxei stareţilor aşezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei Aradului la care au luat parte şi membrii Permanenţei şi Consiliului Eparhial, părinţii protopopi. Lucrările au fost prezidate de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. După alocuţiunea de deschidere, în care a fost subliniată importanţa acestei întruniri, au fost abordate probleme de interes bisericesc, misionar, cultural şi filantropic privind viaţa aşezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei, fiind prezentate aspecte concrete ale vieţii obştilor monahale, lucrări de construcţii, de restaurare, activităţi culturale, liturgice, desfăşurate de la întâlnirea precedentă, până în prezent.