SĂRBĂTOARE LA SCHITUL MONEASA

În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului în staţiunea turistică Moneasa se punea piatra de temelie a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” în jurul căreia se preconiza întemeierea unui schit monahal. Biserica de lemn a fost finalizată in scurt timp, asfel încât slujbele religioase în duminici şi sărbători se săvârşesc aici cu regularitate, spre folosul sufletesc al celor ce îi trec pragul.

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la schitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa unde a slujit Sfânta Liturghie, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi  preoţi din care au făcut parte: Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului,  Părinţii Protopopi Beni Ioja şi Nicu Breda, Prea Cuviosul Arhimandrit Iustinian Tibil, preoţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură adesat credincioşilor prezenţi ÎPS Timotei a arătat că zilele trecute s-a făcut întru cuvenită evlavie pomenirea Sfinţilor Apostoli, între care corifeii, sfinţii Petru şi Pavel, sunt ocrotitorii aşezământului monahal în tinda căruia stăm, cu cinstirea pentru viaţa lor exemplară, până la mucenicie. ,, Propovăduirea lor până la marginile lumii cunoscute în vremea aceea însuma împărăţia romană în cadrul căreia ei năzuiau spre împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul Însuşi a câştigat în hotarele împărăţiei pământeşti un om însemnat al acesteia, ale cărui virtuţi le-a preţuit pe măsură, după cum istoriseşte pericopa evanghelică duminicală (Matei, cap. 8), despre vindecarea slujitorului sutaşului din Capernaum. Încă şi pericopa apostolului zilei, despre însemnătatea credinţei arătate prin fapte bune, este adresată tocmai romanilor (Rom. cap. 6), stăpânitori vremelnici peste alte neamuri. Într-o paralelă, citirile menţionate arată, pe de o parte, vindecarea trupească, iar pe de alta pe cea sufletească, potrivit cuvintelor  Sfântului Pavel, că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.” Ierarhul a evidenţiat şi faptul că anul acesta, închinat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, face mai actuală învăţătura duminicii despre grija pe care cei sănătoşi trebuie să o dovedească faţă de cei suferinzi, atât trupeşte cât şi sufleteşte. De asemenea a arătat că tot în această zi se face pomenirea sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, romani înşişi, vestiţi pentru dăruirea lor şi a sfântului ierarh român Leontie de la Rădăuţi, de la care fiecare este dator a lua dar din darurile lor, primite de la Domnul.