Slujiri arhiereşti la Hodiş şi Iercoşeni

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitaţia preotului paroh Marian Florin Oarcea şi a credincioşilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost efectuat o vizită canonică în filia Hodiș, parohia Iercoșeni din protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţia Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din parohia Iercoșeni, unde a săvârşit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri chiriarhul s-a referit la citirile zilei( Matei 14 şi I Cor.3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituţie, cât şi ca sfânt locaş, mai ales că sfântul Pavel, în pericopa apostolică arată că toţi creştinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuşi Mântuitorul.

În înţelesul corabiei ca şi mijloc de călătorie pe marea vieţii, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază şi o cântare bisericească din slijba prohodirii, credincioşii găsesc călăuză pe Domnul Însuşi, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru naţional ,, Luceafărul mărilor”, apoi sfinţii între care pomenim astăzi pe unul dintre români şi anume ,, Ioan Iacob”. Ajunul sărbătorii ,,Scimbarea la Faţă” a Domnului în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric şi sfinţirea unei cruci pe hotar, dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, aşa cum a venit în al  celor ce L-au urmat. În acest cadru ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploare, potrivit îndrumărilor sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au refrerit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un  timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ”Învierea Domnului”, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ”Întâmpinarea Domnului”, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa. De la biserica veche se mai păstrează două icoane împărătești: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Nicolae, care se află în muzeul Mănăstirii Arad-Gai.