CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Joi, 20 septembrie 2012, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aula Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea ” din Arad, s-a desfăşurat Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului. La această întrunire Părintele diacon prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a  prezentat raportul de activitate pe anul şcolar 2011- 2012. În raport au fost cuprinse şi activităţile extracurriculare reprezentative ale profesorilor: premiile obţinute la Olimpiada de Religie şi la alte concursuri judeţene şi naţionale, proiectele derulate în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, precum şi cu alte instituţii, activităţile derulate în cinstea ”Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, în cadrul proiectelor patriarhale ,, Hristos împărtăşit copiilor”, ,,Alege Şcoala”, Copilul învaţă iubirea lui Hristos”.

Alte subiecte pe ordinea de zi au vizat noutăţile legislative şi aspectele legate de metodologia predării Religiei la clasa pregătitoare, mobilitatea mişcării personalului didactic în anul şcolar 2011 – 2012 şi 2012 – 2013, planificarea activităţilor metodice şi precizări privind auxiliarele didactice folosite în predarea Religiei în noul an şcolar. Au fost prezentate noutăţile comunicate la consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari la disciplina Religie, desfăşurată în perioada 3-5 septembrie 2012 la Sarmizegetusa, şi s-au confirmat responsabilii pentru cercurile pedagogice.

Din partea Sectorului educaţional al Arhiepiscopiei Aradului au fost prezentate aspecte legate de colaborarea Biserică- Şcoală, activităţile cu tinerii în cadrul Centrelor parohiale pentru copii, stadiul derulării proiectelor patriarhale în care sunt implicaţi, alături de preoţi, profesorii de Religie.

În cuvântul adresat cadrelor didactice abilitate să predea disciplina Religie în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a subliniat importanţa transpunerii în practica educaţională a coordonatelor prezentate în Mesajul Preafericitului Daniel, transmis cu prilejul începerii noului an şcolar, precum şi a îndrumărilor primite pe linie bisericească, în vederea asigurării eficienţei orei de Religie şi confirmării importanţei chemării pe care profesorul o are în activitatea pastoral-misionară a Bisericii. ,,Din constatările cu prilejul vizitelor chiriarhale rezultă necesitatea unei mai strânse şi constante conlucrări cu preoţii parohi, nu doar în latura educaţională, ci şi în cea socială, filantropică, chiar medicală. Sunteţi chemaţi să întăriţi prestigiul Bisericii noastre prin implicarea în programele şi iniţiativele Patriarhiei şi ale eparhiei, prin angajarea în acţiunile comemorative pe care le organizăm în acest an la nivel local: 200 de ani de învăţământ pedagogic şi 190 de ani de învăţământ teologic la Arad, respectiv înfiinţarea Preparandiei şi Institutului Teologic, marile şcoli şi colegii arădene având dintotdeauna ierarhii Aradului ca fondatori sau membri în forurile de conducere. Voi căuta şi pe viitor să răspund invitaţiilor la lecţii sau la diferite festivităţi, în vederea asigurării legăturii cu Şcoala.” Înalt Preasfinţia sa a urat participanţilor succes deplin în realizarea nobilei misiuni în noul an şcolar.

În încheierea consfătuirii a fost distribuit ultimul număr apărul al revistei ,,Catehetul”, publicaţie editată de profesorii de Religie ortodoxă din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.