CONFERINŢE PREOŢEŞTI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cea de a doua decadă a lunii octombrie, în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei aradului s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, conferințele preoţeşti semestriale de toamnă, având ca temă: ,,Aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor”. Alături de clerul din parohii, la conferinţe au participat și  preoţii profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoţii cu activităţi social-caritative şi preotul militar.  Potrivit precizărilor transmise de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la această conferință părinții protopopi au fost îndrumați să invite specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

Conferința preoților din protopopiatul Arad

La protopopiatul Arad, conferința a vut loc în ziua de luni, 08 oct. a.c. și a fost prezidată de către Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te-Deum în biserica ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), în sala ,,Armonia” a parohiei Arad-Centru, Chiriarhul a fost întâmpunat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopioate și la parohii.  De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, Consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la parohia Sânpaul, iar co- referenți au fost preoții: Milan Dragoș, parohia Vărșand; Tudor Budeanu, parohia Macea și Daniel Dumitru, parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din protopopiatul Ineu

În data de 9 octombrie, ziua pomenirii Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferinţa preoților din protopopiatul Ineu.    Întrunirea a debutat cu slujba de Te- Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvantul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a prărintelui Traian Micoroi- Consilier bisericesc, delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei.  Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănatatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale,lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți: Dan Turean, parohia Ineu I; Cristian Ardelean, parohia Ineu II; Marius Lucaciu, parohia Minișel și Felician Crăciun, Sector Social-Misionar Ineu au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din protopopiatul Lipova

S-a desfășurat în ziua de miercuri, 10 octombrie și a fost prezidată de  Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop consilier cultural, a asistat și la slujba de Te-Deum oficiată în biserica monument istoric a parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu cuvânt de bunvenit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților  Chiriarhul a  făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea a îndrumat spre datoria cunoaşterii  prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale, la cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței iar preoții co-referenți: Romulus Francescu, parohia Toc; Cosmin Corîci, parohia Odvoş şi Victor Bocancios, parohia Ususău au evidenţiat aspecte practice ale slujirii şi activităţii pastoral caritative ale Bisericii.

Conferinţa preoţilor din protopopiatul Sebiş

În acest protopopiat conferinţa preoţească a vut loc joi, 11 octombrie în biserica parohiei Sebiş I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja a prezentat  tematica lucrărilor şi a rugat să fie transmise Înalt Preasfinţitului Timotei care, în urmă cu puţine zile, a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puţin timp va fi din nou prezent aici,  la sfinţirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoţii locului, asigurarea respectului şi dragostei fieşti. Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Ciprian Luşcă de la parohia Zimbru, iar co-referenţi au fost preoţii: Ioan Daşcău, parohia Almaş; Ştefăniţă Muţ, parohia Avram Iancu şi Gheorghe Ancăş, parohia Vîrfurile. Au fost completaţi în prezentările făcute de către preoţii: Dorel Moţ, parohia Gurahonţ, Andrtei Dârbaş, parohia Bonţeşti; Tuţu Petcuţ, parohia Secaci. Ca şi în celelalte protopopiate şi la Sebiş tema conferinţei, dezbătută cu mult interes a adus informaţie utilă, a scos în evidenţă activităţi cu rezultate demne de urmat.

Concluzionând asupra celor prezentate se poate afirma faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, a înscris rezultate pozitive, cele două conferinţe semestriale ale preoţilor  având meritul de a fi pus în evidenţă deopotrivă, aspecte teoretice şi practice, pe care clerul eparhiei le pot valorifica în activitatea pastoral- misionară şi cultural-spirituală.