Rugăciune şi cântare comunitară la Parohia Horia

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, la biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Horia a fost o zi de sărbătoare şi de aleasă bucurie duhovnicească. La invitaţia preotului paroh Murg Adrian,  a poposit în mijlocul credincioşilor de aici corul bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu, dirijat de prof. Tămaş Teodor şi însoţit de preotul paroh Ardelean Cristian.

Cu măiestrie artistică, corala ineuană a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie şi a susţinut, la momentul potrivit, un buchet de pricesne ortodoxe, care au încântat credincioşii prezenţi la biserică şi i-au înălţat duhovniceşte spre Dumnezeu.

Preotul Ardelean Cristian a rostit cuvântul de învăţătură despre Evanghelia Duminicii (Luca 8,26-39) cu vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Prezentând situaţia deplorabilă spiritual şi social a celui demonizat, părintele a vorbit despre puterea şi mila dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, care nu îl lasă pe om pradă puterilor malefice, ci îl însănătoşeşte la suflet şi la trup, pentru a rămâne pe calea mântuirii. Dimpotrivă, păcatul este cel ce îl aduce pe om în vecinătatea morţii spirituale, de care nimeni nu poate scăpa decât printr-o viaţă curătă şi îmbisericită.

De asemenea, s-a făcut referire la demonizarea care poate surveni prin acceptarea învăţăturilor eretice, potrivnice credinţei adevărate – „Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor” (I Timotei 4,1) –  şi la demonizarea prin înrobirea de păcate şi patimi grele – „Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuieşte. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3,8).  Dacă în viaţa acesta pământească omul se supune lui Dumnezeu, atunci va reuşi să se lupte cu ispitele şi provocările diavolului: „Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi” (Iacov 4,7).

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Murg Adrian a mulţumit invitaţilor de la Ineu pentru  frumuseţea şi dăruirea cu care au cântat, arătând că o latură importantă a Ortodoxiei este tocmai comuniunea de rugăciune şi trăire care trebuie să existe între credincioşii diferitelor parohii ale aceleiaşi Biserici. Evenimentul din această zi s-a încheiat cu o agapă frăţească.