Hramul bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

Străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog din cadrul Arhiepiscopiei Aradului s- a aflat zilele acestea în straie de sărbătoare, praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică fiind hramul bisericii vechi. La sărbătoare a fost prezent Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. Ca de fiecare dată, Chiriarhul a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor care vin aici cu regularitate, pentru a împărtăşi bucuria praznicului şi pentru a arăta neîncetata purtare de grijă faţă de acest aşezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Înalt Preasfinţia Sa a arătat legătura praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului cu Sărbătoarea Crăciunului. De asemenea s-a referit la templul din Ierusalim ca prefigurare a Bisericii creştine şi a subliniat importanţa instituţiilor religioase ale popoarelor din toate timpurile şi în mod deosebit a persoanelor consacrate, cu particularitatea pe care societatea însăşi le-a recunoscut-o totdeauna. În mod aparte s-a făcut referire la la Maica Domnului  ca oglindire desăvârşită a consacrării omeneşti în slujirea lui Dumnezeu.

La sfârşitul slujbei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iovan Nestor, stareţul sfintei mănăstiri a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru participarea la hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru permanenta părintească purtare de grijă.

Biserica mănăstirii Hodoş Bodrog este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc, datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV şi în Ţările Române. Prin purtarea de grijă şi neobosita trudă a stareţului Nestor Iovan, în ultimii ani s-au executat aici ample lucrări de restaurare a picturii. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, de către Nicodim diaconul.