ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XXIX DUPĂ RUSALII

În Duminica a XXIX-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică la noua biserică purtând hramurile ,,Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” şi ,,Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, din incinta Spitalului Municipal Arad. Întâmpinat de către preotul de spital, Alexandru Rovin Petruşe şi de către reprezentanţii conduceriii instituţiei, în prezenţa personalului medical, a pacienţilor şi a credincioşilor din imediata apropiere a locaşului de cult, Înalt Preaqsfinţia sa a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească. În cuvântul de învăţătură, pe temeiul citirilor biblice ale zilei (Coloseni 3, Luca 17), a prezentat, sub titlul ,,Rugăciune împlinită şi mulţumire cuvenită”, datoria de a arăta recunoştinţă binefăcătorilor şi, în primul rînd lui Dumnezeu, care revarsă bogăţiile darurilor sale peste toţi, iar aceasta nu atât prin cele materiale , cât mai ales prin virtuţile ce oglindesc chipul lui Dumnezeu în om. ,,Ceea ce s-a câştigat ca experienţă bisericească în cursul anului trecut, închinat îngrijirii bolnavilor este cu cale să se continue acum sub pecetea sfintei Cruci, semnul creştinătăţii, în anul omagial al sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ctitori ai instituţiilor umanitare ale Bisericii”, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa.

În după-amiaza zilei Chiriarhul a participat la slujba Vecerniei în Catedrala Veche din Arad, la finalul căreia, în participarea reprezentanţilor cultelor religioase din municipiu, a  condus programul dedicat Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină. Alocuţiunea rostită cu acest prilej, de primire şi binecuvântare a participanţilor, a relevat nevoia de rugăciune, ca o întărire a lucrării comune pe care o avem în diferite prilejuri şi pentru apropierea între culte.