SLUJIRI ARHIEREŞTI ARĂDENE LA CUMPĂNA DINTRE ANI

În ultima duminică a anului care a trecut Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Sântana I din cadrul Protopopiatului Arad, păstorită de către părintele Eftimie Dobrean. În biserica parohială purtând hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa enoriaşilor. La momentul cuvenit Înalt Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Ecoul colindelor” în care a arătat că Duminica după Naşterea Domnului reia citiri sfinte anterioare, Apostolul (Galateni1), din Duminica a XX-a după Rusalii-  învierea fiului văduvei din Nain, cu menţionarea unor personalităţi apropiate Domnului: Proorocul David, „al lui Dumnezeu părinte”, dreptul Iosif, ocrotitorul Maicii Domnului şi Sfântul Iacob ,,ruda Domnului”, ca şi Evanghelia zilei a doua a Crăciunului, cu relatarea uciderii pruncilor din Betleem, cu texte sugestive pentru ceea ce înseamnă grija deosebită faţă de cei mici sau tineri, apărarea lor de orice primejdii pe multiplele planuri ale vieţii şi cultivării totodată a ceea ce îi face folositori societăţii actuale şi viitoare. „Imnografia şi iconografia sărbătorii încă oferă, prin elementele preluate din tradiţie, îmbogăţirea substanţială a conţinutului colindelor şi datinilor care se adresează nu doar raţiunii ci şi simţirii creştine menite să stăruie mereu prin voinţa sinceră la călăuzirea tuturora spre împlinirea mai binelui în familie, obşte şi lume”, a arătat IPS Timotei.

În noaptea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi credincioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.  Respectând hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos urmată de rugăciunile de mulţumire. IPS Sa a ţinut să felicite pe cei prezenţi pentru intrarea în noul an cu îndemn la rugăciune pentru îndreptarea celor greşite şi pentru dobândirea celor de folos.

În ziua de Anul Nou IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din oraşul de reşedinţă. În cuvântul adresat credincioşilor, sub titlul ,,Făptura cea nouă”, după Galateni 6, a lămurit însemnătatea praznicului în contextul citirilor biblice (Coloseni 2, Luca 2), în Vechiul Testament semn al legăturii omului cu Dumnezeu, iar pentru Noul Testament, prefigurarea Botezului în numele lui Iisus Hristos Domnul, subliniind că la un astfel de moment se punea şi numele pruncului, fapt care însuşi are o semnificaţie legată existenţa celui ce îl poată; de exemplu Sfântul Vasile cel Mare, pomenit în această zi, are ca nume tâlcuirea de „împărat”, amintind astfel slava împărăţiei lui Dumnezeu. ,,Înoirea anului civil coincizând nu întâmplător cu praznicul, primeşte o pecete bisericească îndreptând viaţa spre împlinirea planului  lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. ,,Nu actul ritual al circumciziunii după Lege, ci făptura cea nouă cu harul lui Dumnezeu este hotătâtoare pentru mântuirea care cere conlucrarea creştinului spre tot binele” a spus IPS Sa.

În seara zilei, la reşedinţa chiriarhală a avut loc îndătinate Recepţie de Anul Nou, oferită de către Inalt Preasfinţitul Timotei preoţilor şi credincioşilor. În cadrul recepţiei Părintele Teodor Faur, Consilier economic la Centrul Eparhial a prezentat un bilanţ al activităţii eparhiale sub îndrumarea chiriarhului, la care ÎPS Timotei a răspuns cu cuvinte de felicitare pentru toţi ostenitorii, cu îndemnul reluării şi perpetuării, la parohii în mod special, al bunului obicei de a prezenta în ziua de Anul Nou în faţa păstoriţilor un bilanţ sintetic al activităţilor din parohie.