Complex de servicii sociale la Arhiepiscopia Aradului

În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de 25 februarie a.c. au fost aduse mulţumiri tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor şi donatorilor Cantinei “Sfântul Ierarh Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului, cu prilejul împlinirii a şase ani de neîntreruptă activitate la fiecare sfârşit de lună februarie. Acestaşe zământ a luat fiinţă în urma unei trebuinţe manifestată în rândul persoanelor fără nici un venit sau cu venituri reduse, a vârstnicilor singuri sau a familiilor cu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinere şi care, zi de zi, solicitau sprijin pentru o pâine şi alimente. La îndemnul Chiriarhului, prin bunăvoinţa credincioşilor arădeni, a societăţilor specializate în produse sanitare şi cu implicarea celor înderptăţiţi, la 27 februarie 2007 se săvârşea slujba sfinţirii şi darea în folosinţă spre folos obştesc a obiectivului social aşezat sub purtarea de grijă a Sfântului “hrană şi bucurie celor ce aleargă către el, pâine de hrană neîmpuţinată celor lipsiţi, mare făcător de minuni”.

S-au scurs şase ani în care am văzut şi am simţit cu prisosinţă ajutorul Sfântului în lucrarea săvârşită în slujba semenilor, răstimp în care familii şi societăţi, oameni darnici şi brutării pun mână de la mână şi sprijină efortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigura pâinea cea de toate zilele şi hrana caldă în fiecare zi de luni până vineri, pentru 70 – 80 persoane. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfântului care „varsă mir de mult preţ la toată lumea” care a trimis mereu oamenii cu suflet mare şi au făcut cu putinţă să se ajungă la acest ceas de mulţumire şi recunoştinţă.

Tot în aceeaşi zi a fost dat în folosinţă un nou aşezământ spre folosul celor mici, anume Centrul de zi „Naşterea Maicii Domnului”. Centrul de zi ”NaștereaMaiciiDomnului”, ne-a spus d-şoara Carmen Crişan, coordonatoarea aşezământului, urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţa, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, sociale, psihologice şi medicale oferite în cadrul centrului. Înfiinţarea lui a fost posibilă şi prin dăruirea elevilor şi a profesorilor participanţi în Campania “Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun”, precum şi prin sprijinul familiei Heredea.

Centrul de zi urmăreşte promovarea reabilitării bazate pe comunitate pentru copii aflaţi în dificultate şi a familiilor marginalizate prin susţinerea parteneriatului social ca modalitate de implicare activă şi asumare a responsabilităţii sociale.

Centrul oferă copiilor din medii defavorizate conditii de educatie după orele de şcoală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabila de  „atracţiile” străzii, de subcultura  cartierelor, de invazia de prost gust, de incultură şi lene intelectuală.

Chiriarhul Aradului le-a dăruit celor mici darurile pregătite la început de participare a lor la activităţile specifice, ce nădăjduim să fie în folos personal, precum şi a familiilor copiilor ce vor găsi un spaţiu adecvat pentru a beneficia de sprijin la teme, activităţi recreative şi de socializare, atelierul de creativitate, masa zilnică, consiliere socială, sprijin material, evaluare şi consiliere psihologică pentru copii şi aparţinători, asistenţa spirituală a familiei şi a copiilor implicaţi în program, asistenţa medicală şi asigurarea igienei individuale a copiilor, educaţie sanitară, activităţi de educaţie parentală (şcoala părinţilor).