Înaltpreasfinţitul Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Joi, 4 martie 2010, în Sala Festivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc festivitatea decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

La acest moment festiv a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, însoţit depărinţii consilieri de la Centrul eparhial, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi Braşovului, corpul profesoral al Facultăţii de teologie Ortodoxă din Arad, preoţi ai eparhiei Aradului, dar şi din alte eparhii: Sibiu, Timişoara şi Caransebeş. Doamna Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ împreună cu doamnele prorector: Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu şi Prof. Univ. Dr. Alina Zamfir, au reprezentat Senatul instituţiei gazdă. La festivitate au mai luat parte şi studenţi teologi, elevi ai Seminarului Teologic din Arad şi credincioşi dornici să se împărtăşească de bucuria revederii şi ascultării Părintelui Mitropolit, trăind alături de Înaltpreasfinţia Sa solemnitatea şi emoţia unui astfel de moment.

In Laudatio, intitulat IPS Mitropolit Laurenţiuteolog al Sfintelor Taine, alcătuit şi susţinut de Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, a fost subliniat faptul că Părintele Mitropolit Laurenţiu continuă o tradiţie teologică bine înrădăcinată la Sibiu, fiind continuatorul unor importante personalităţi ale vieţii noastre bisericeşti, mitropoliţii Ardealului de vie memorie. Părintele Decan a arătat de asemenea faptul că „Înaltpreasfinţia Sa ilustrează în chip fericit catedra disciplinei Liturgică, onorată de marii noştri liturgişti: Badea Cireşanu, Petre Vintilescu, Spiridon Cândea şi Ene Branişte, completată cu importante valenţe teologice de o mare valoare şi profunzime revelate de teologul rus din diaspora, Alexander Schmemann”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, într-un cuvânt deosebit de cald şi sensibil, a subliniat semnificaţia momentului pentru Biserica locală dar şi faptul că Aradul a păstrat peste vremi legătura sa specială cu Sibiul. Mitropolitul Laurenţiu, ca fost episcop al Caransebeşului este succesor al episcopului Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evocat contribuţiile Mitropolitului Laurenţiu la formarea preoţilor eparhiei arădane, în cadrul cursurilor de îndrumare preoţească, pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a susţinut cu perseverenţă la Arad, înainte de anul 1989.

Disertaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu cu acest prilej a fost intitulată Pelerini cu Hristos către Înviere, prin Postul Mare. În conţinutul ei, Înaltpreasfinţia Sa a analizat tematica şi semnificaţia teologică, precum şi mesajul duhovnicesc al fiecăreia dintre cele şase duminici ale Postului Mare şi a celor patru duminici pregătitoare, apreciind că ritmul liturgic al vieţii Bisericii urmăreşte tocmai să ne pună pe noi în evenimentul celebrat, făcându-ne martori ai momentelor pe care le descrie. În finalul disertaţiei, Părintele Mitropolit Laurenţiu a adresat mulţumiri tuturor celor ce l-au cinstit în acest mod, apreciind că acest moment înălţător, departe de se constitui într-un prilej de afirmare personală, se constituie într-un real prilej de smerenie, înţelegând că lauda se cuvine a fi a lui Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. „Tot ceea ce am făcut şi nădăjduim că vom mai face, a fost şi este pentru propăşirea Bisericii lui Hristos”, a încheiat Părintele Mitropolit Laurenţiu Streza cuvântul său.

Îl felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, în numele clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului.