SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ARAD-CENTRU

În Duminica a V-a din Postul Sfintelor Paşti, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), a Parohiei Arad- Centru, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi. Pentru a da în continuare cinstire cuvenită locaşului care, vreme de peste un veac şi jumătate, a servit drept catedră ierarhilor Aradului, şi ca expresie a dragostei părinteşti faţă de preoţii şi credincioşii acesteia, ÎPS Arhiepiscop Timotei efectuează adeseori vizite canonice şi slujiri liturgice la Catedrala Veche, şi după târnosirea Catedralei ,,Sfânta Treime”, noua Catedrală arhiepiscopală din municipiul Arad.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, sub titlul ,,Jertfă înălţătoare”, în temeiul pericopelor Duminicii (Evrei 9 şi Marcu 10), Înalt Preasfinţia Sa a arătat cum, pentru a dobândi împărăţia cerurilor, este necesară jertfa. ,,Prin vestirea Pătimirii Sale, Mântuitorul arată aceasta, îndreptând astfel gândul ucenicilor nedesprins de cele pământeşti. Domnul Însuşi S-a înălţat pentru noi prin jertfa Sa. Viaţa Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, desprinsă de lume şi închinată întrutotul lui Dumnezeu, este şi ea o ilustrare a încununării jertfei; orice urcuş nu este numai un efort personal, ci şi o înălţare prin harul lui Dumnezeu, de unde şi datoria strădaniei noastre pentru înălţare spirituală, cu ajutorul harului divin”, a spus Înalt Preasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Timotei a hirotesit întru iconom stavrofor pe Preacucernicul Preot Teodor Pavel, fost profesor de Muzică bisericească şi duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, ca apreciere şi meritată răsplată pentru întreaga activitate educaţională desfăşurată.

La încheierea slujbei, Preacucernicul Preot Traian Micoroi, Consilier administrativ bisericesc la Centrul Eparhial şi Preot paroh la Parohia Arad-Centru, a mulţumit Chiriarhului, în numele preoţilor şi credincioşilor parohiei, pentru bucuria  duhovnicească prilejuită şi pentru permanenta grijă părintească pe care Înalt Preasfinţia Sa o poartă acestei străvechi parohii arădene.