ZILELE GURAHONŢULUI

În Duminica a IV-a după Învierea Domnului, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în parohia Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş, localitate de referinţă pe Valea Crişului Alb, alcătuită din mai multe sate şi cătune, care organizează anual, în această perioadă,  manifestări cultural- spirituale puse sub sigla „Zilele Gurahonţului”. Întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Crăciun-Dorel Moţ, de către oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în monumentala biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, împreună cu preotul paroh şi preotul Simion Mladin, secretar eparhial, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Duminicii (Faptele Apostolilor 9, Ioan 5) a fost pusă în lumină mai ales puterea ucenicilor Mântuitorului de a face ceea ce El Însuşi a împlinit, vindecarea suferinţelor şi chiar învierea din morţi, Domnul făcându- se om pentru a-l ridica pe acesta din slăbiciune şi din moarte. ,, Înălţimea spirituală a credinciosului urmează calea Domnului, însemnând săvârşirea binelui în folosul semenilor, exemplul Sfinţilor Împăraţi,  omagiaţi în acest an, fiind lămuritor în această privinţă prin opera de asistenţă socială şi medicală a Bisericii, încă din vremea apostolică şi pentru cea următoare, până azi”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru participare, pentru bucuria  duhovnicească  prilejuită şi grija ce o poartă credincioşilor păstoriţi.

După Sfânta Liturghie, Înalt Preasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor de pe raza comunei, a săvârşit slujba a parastasului  şi a sfinţit monumental ridicat în memoria patriotului Ioan Buteanu, prefect al Zarandului, prilej cu care ierarhul a subliniat ataşamentul oamenilor locului faţă de personalitatea lui Avram Iancu, eroul naţional din Ţara Moţilor şi faţă de cei ce i-au împărtăşit crezul, respectful faţă de idealurile strămoşilor, transmise generaţiilor viitoare.

În după-amiaza zilei, în parohia Zimbru, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat biserica cu hramul ,, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi Dispensarul uman, aşezământ social ridicat aici de către  Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Aradului,  interesându-se de buna desfăşurare a serviciului de asistenţă medicală din zonă.  În continuare, în filia Valea Mare, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei, în biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, vorbind credincioşilor despre gândul bun al înaintaşilor lor de a pune locaşul de închinare sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi, ca şi alte biserici de pe cuprinsul ţării, în frunte cu Catedrala Patriarhală.  Tot aici Chiriarhul, împreună cu soborul slujitor a oficiat Panahida pentru profesorul Alexandru Roz, fiu al satului, istoric şi fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.