ACTIVITATE PASTORALĂ ÎN DUMINICA A VII-A DUPĂ PAŞTI

În Duminica a VII-a după Învierea Domnului, a Sfinţilor Părinţi, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală la credincioşii care locuiesc la marginea vestică a Municipiului Arad, în zona Trei Insule. În paraclisul cu hramul ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, construit aici, aparţinând Centrului eparhial, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Preotul Adrian David care deserveşte, cu binecuvântarea ierarhului, aşezământul şi cu Preotul Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, având ca titlu ,,Rugăciunea lui Iisus”, temeluit pe textul pericopelor duminicii (Faptele Apostolilor 20, Ioan 17), unde este evocată predica,  lucrarea şi rugăciunea apostolilor, precum şi rugăciunea lui Iisus pentru lume, Înalt Preasfinţia Sa a arătat că rugăciunile rămase de la Mântuitorul în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt cuprinzătoare pentru propovăduirea Sa, totodată călăuzitoare ale vieţii creştine prin binecuvântarea ce o aduc Bisericii. ,,Cultul Bisericii confirmă pe tot parcursul istoriei acesteia adevărul învăţăturii şi trăirii creştine, exemplificarea fiind dată şi de Duminica a VII-a după Paşti, pregătitoarte a Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, în acest an într-un mod deosebit, prin omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cu referire la libertatea religioasă legată de raportul dintre Biserică şi lume, pe temeiul adevărului, în lumina Duhului Sfânt”, a arătat Înalt Preasfinţitul Timotei.

După otpustul Sfintei Liturghii, Părintele Adrian David, în numele tuturor celor prezenţi a adus mulţumiri chiriarhului pentru grija părintească pe care o poartă paraclisului eparhial de la Trei Insule, pentru cuvântul părintescrostit  şi pentru osteneala de a vizita credincioşii acestei comunităţi religioase.