HRAM LA MĂNĂSTIREA FEREDEU

Unul dintre ocrotitorii mănăstirii Feredeu, de la poalele Dealurilor Zarandului, din Podgoria Aradului, este Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, al cărui hram îl poartă metocul aşezământului monahal. Loc de pelerinaj pentru credincioşii din împrejurimi şi mai de departe, mănăstirea şi-a primit şi în acest an  cinstitorii veniţi să se închine aici la ceas de sărbătoare. Încă din ajun cei prezenţi au participat la programul sfintelor slujbe, începănd cu Vecernia cu Litie şi la slujba de Priveghere, la Taina Sfântului Maslu şi la Sfânta Liturghie din noapte. În ziua praznicului, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Ilarion Tăucean, stareşul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului sosit, ca în fiecare an, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură, intitulat ,,Puterea rugăciunii” Înaltpreasfinţia Sa a arătat că definirea rugăciunii ca înălţare a minţii  spre Dumnezeu găseşte o ilustrarre în personalitatea proorocului Ilie Tesviteanul a cărui viaţă culminează cu suirea la cer ,,cea de foc purtătoare”, cum este numită în Sinaxar. ,, El stă ca pildă de comuniune cu Dumnezeu, călăuzind pe credincioşi spre postul Maicii domnului, în răstimpul căruia praznicul Schimbării la Faţă a Domnului îl arată stând înainte împreună cu Moise, amintind prin aceasta mărturiile mesianice ale Vechiului Testament”, a subliniat ÎPS Timotei. După otpustul Sfintei Liturghii credincioşii prezenţi au participat la Taina sfântului Maslu.

Stareţul Sfintei Mănăstiri a mulţumit Întâistătătorului eparhiei pentru participarea la sărbătoarea de hram, pentru grija pe care o poartă cu consecvenţă aşezământului monahal, al cărui ctitor ÎPS Sa este considerat, prin readucerea acestuia la existenţă.