MISIUNE RELIGIOASĂ ÎN PAROHIA CIL

La Duminica Tuturor Sfinţilor, în cadrul programului misionar-cultural şi catehetic al anului omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Crăciun-Dorel Moţ, s-au întrunit în parohia Cil. La biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, în prezenţa enoriaşilor şi a unor credincioşi din parohiile învecinate s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului. În continuarea întâlnirii. Preotul Ioan Daşcău, de la parohia Almaş, a susţinut disertaţia cu tema „Relaţiile dintre stat şi biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, evidenţiind faptul că Împăratul Constantin cel Mare a înţeles conlucrarea dintre Stat şi Biserică ca o împreună lucrare spre bunul mers al societăţii omeneşti, Biserica şi Statul completându- se  reciproc, astfel încât,  legislaţia civilă se ocupa de organizarea materială a Bisericii iar decretele canonice devin legi civile.

Participanţii au abordat şi tema pastoral- misionară „Metode de catehizare a copiilor”,  evidenţiind rolul pe care îl au părinţii dar şi preoţii, profesorii de Religie, în formarea moral-religioasă a copiilor, subliniind importanţa care trebuie acordată catehizării copiilor, viitorul bisericii noastre strămoşeşti. În finalul întâlnirii, preotul paroh Curechean Alin a mulţumit tuturor pentru participare.