SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR ROMÂNI LA SCHITUL BODROGUL VECHI

În Duminica a doua după Pogorârea Sfântului Duh, Sărbătoarea Sfinţilor Români, obştea Schitului de maici ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva” Bodrogul Vechi, Protopopiatul Arad şi pelerinii care vin să se închine aici au avut bucuria duhovnicească de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,, Liturghia celor chemaţi”, pornind de la citatele biblice ale zilei (Romani 2, Matei 4), cât şi ale sărbătorii( Evrei 11, Matei 5) şi cu referire la duminica trecută, a Soborului Sfinţilor Apostoli şi cinstirii tuturor sfinţilor, Înaltpreasfinţitul Timotei a vorbit despre chemarea  celor dintâi ucenici la slujirea sfântă a Bisericii, pe care fiecare credincios, după darul lui Dumnezeu, trebuie să o împlinească. ,, Înscriind aceasta prin însăşi cultul ei, Sfânta Liturghie, menţinând mereu partea celor chemaţi, Istoria Bisericească Universală este alcătuită din cea a Bisericilor locale, potrivit darurilor de la Pogorârea Sfântului Duh şi însuşirilor fiecărui popor, paginile ei de Sfântă Tradiţie strălucind cu litere de foc numele aleşilor odrăsliţi din pământul părinţilor. Astăzi facem pomenirea sfinţilor români, celor  canonizaţi de  Biserica Ortodoxă Română, după vrednicia cetei fiecăruia: mucenici şi mărturisitori, vlădici şi voievozi şi mulţi alţii, a celor cunoscuţi şi necunoscuţi”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

La încheierea slujbei, în numele soborului schitului şi al pelerinilor prezenţi,  Preacuviosul Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş Bodrog, a mulţumit chiriarhului pentru împreuna slujire şi pentru cuvântul părintesc adresat.

Aşezarea monahală a luat fiinţă în anul 2000. La Praznicul “Intrării Maicii Domnului în Biserică”, dupa Liturghia arhiereasca săvârşită la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, soborul, în frunte cu Înaltpreasfintitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a deplasat la padurea mănăstirii, unde Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit crucea şi a pus piatra de temelie la viitoarea biserică de lemn cu hramul “Cuvioasa Parascheva”. Datorita deselor revărsări ale Mureşului, biserica cu hramul “Buna Vestire” din satul Bodrogu Vechi fiind în primejdie de a se surpa este strămutată în anul 2001în incinta noului lăcaş.