VIZITE CANONICE PE VALEA MUREŞULUI

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală pe Valea Mureşului, în parohiile Lupeşti şi Neudorf.

În dimineaţa zilei chiriarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de credincioşii Parohiei Lupeşti, în frunte cu preotul paroh, Alexandru Neicu, în faţa noii biserici parohiale cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”. Cuvântul de bun venit a fost adresat înaltului oaspete de către Părintele Crinel Onea, Protopopul Lipovei. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unuei mulţimi numeroase, ÎPS Timotei a sfinţit lucrările de pictură efectuate la pridvorul bisericii şi a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială. În cuvântul de învăţătură a evidenţiat ,,binefacerile  comuniunii”, care, ,,la nivelul instituţiilor imperiului roman şi a moştenirii acestuia prin misiunea creştină ce pune temeiuri noi civilizaţiei europene, sunt arătate şi prin ţinuta sutaşului din Sfânta Evanghelie, mai ales în legătura cu persoana Mântuitorului. Un aspect aparte în acest cadru este însăşi istoria Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi anul acesta, istorie legată de cea bisericească. Hramul sărbătorit, din preziuă, în contextul citirilor duminicale (Romani 6, Matei 8) şi al noii picturi a pridvorului sfântului locaş, îndeamnă la înălţarea continuă spre idealurile hrănite de valorile solidarităţii şi conlucrării umane într-o ierarhizare ce nu uită fraternitatea credincioşilor ca fii ai lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa .

Pentru activitatea administrativă şi pastorală desfăşutrată de la venirea în parohie, preotul paroh a fost hirotesit întru sachelar.

În seara zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost oaspetele credincioşilor din Parohia Neudorf. În biserica parohială, cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” , chiriarhul a oficiat Sfântul Maslu, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa credincioşilor parohiei. Sub titlul ,,Proorocul izgonitor de boale şi izvorâtor de vindecări”, ÎPS Timotei a subliniat în cuvântul de învăţătură rezonanţa imnografică cu mijlocirea Sfântului Ilie, prin rugăciunea sa ,,care mult poate”, potrivit apostolului prim al slujbei, acelaşi cu al praznicului. În încheierea vizitei pastorale  preotul paroh, Dumitru Popa, a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop, pentru bucuria făcută credincioşilor de a vizita parohia şi pentru părinteasca purtare de grijă arătată în mod constant.