Cerc pastoral-misionar în Parohia Cintei

Preoţii din cercul pastoral-misionar Zărand, Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului de preotul Paşca Nicolae s-au întrunit în Duminica a VI-a după Rusalii în biserica cu hramul ,,Înălţarea Domnului,, din Parohia Cintei. Soborul slujitor a săvârşit slujba vecerniei la care a participat un mare număr de credincioşi atât din Cintei cât şi din parohiile învecinate.

După slujba vecerniei în contextul anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul paroh dr. Nicu Breda a susţinut prelegerea ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi edictul de la Mediolanum (313),,. S-a subliniat ideea esenţială că după victoria lui Constantin asupra lui Maxenţiu la Podul Vulturului din 28 octombrie 312 când împăratului i s-a revelat crucea care a fost pusă pe steagurile de luptă, acesta s-a convertit spre credinţa creştină. Acest lucru a generat promulgarea în februarie 313 a edictului de libertate a creştinismului de la Milano prin care Biserica era pusă în drepturile sale putând fără îngrădire să propovăduiască învăţătura Mântuitorului şi să se pună în slujba comunităţii creştine.

În partea a doua a întâlnirii cu caracter pastoral misionar cei prezenţi au dezbătut subiectul ,,statornicia în credinţă,, arătându-se şi argumentându-se cu temeiuri biblice şi patristice puterea credinţei ca virtute teologică care devine statornică pentru credincioşi prin săvârşirea faptelor bune. Au urmat discuţii şi completări asupra tematicii abordate, subliniindu-se faptul că această virtute teologică nu constrânge omul în a crede adevărul revelat ci îi dă acesteia puterea de a se convinge prin cuvântul Sfintei Scripturi de acest adevăr care trebuie  transmis şi altora.

La finalul întrunirii pr. paroh. Dr. Nicu Breda a mulţumit preoţilor din cercul misionar pentru participare cât şi credincioşilor prezenţi la Sfânta Biserică într-un număr foarte mare.