SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA ARAD-GAI

La praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care încheie şirul marilor sărbători ale anului bisericesc şi este rânduit cu zi de post, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, Arad-Gai, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi preoţi.

În cuvântul părintesc de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Apostolului şi Evangheliei zilei (Faptele Apostolilor 13, Marcu 6) chiriarhul a evidenţiat valenţe legate de evenimentul trist al tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul, ,,cel mai mare dintre cei născuţi din femeie”, ca ilustrare a valorii fiinţei umane. În tâlcuirea cuvintelor Mântuitorului din Sfânta Evanghelie de la Marcu (6, 23 şi 8, 37-38), privind faptul că nimeni nu poate aduce vreo atingere vieţii, îndeosebi a celei de familie, niciuna dintre valorile lumii neputând egala pe cea a omului.

Mănăstirea Arad-Gai cu hramul ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” se află în cartierul de nord-vest al municipiului Arad şi a fost edificată între anii 1760 şi 1762, de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768), ca un ansamblu alcătuit dintr-un conac (reşedinţa pe timp de vară a episcopului), o biserică şi anexe gospodăreşti. Mănăstirea a constituit de-a lungul vremii şi constituie şi astăzi un loc de închinare şi alinare sufletească pentru numeroşii pelerini care îşi îndreaptă paşii spre acest aşezământ monahal. În prezent acesta este organizat ca mănăstire de maici cu viaţă de obşte. Muzeul mănăstirii cuprinde o valoroasă Colecţie de obiecte de artă bisericească a Arhiepiscopiei Aradului, icoane pe lemn din secolele  XVII- XIX, cărţi, manuscrise, veşminte şi alte obiecte de cult, multe cu valoare de patrimoniu.

Între anii 1999 şi 2002 a fost construit un nou corp de chilii; tot în acest an s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, închinată Maicii Domnului, ale cărei lucrări de pictură s-au încheiat în anul 2008, când locaşul a fost sfinţit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de un ales sobor de ierarhi. În exterior, biserica este împodobită cu 104 mozaicuri. Lăcaşul, înalt de 56 de metri şi lung de 58 de metri, îmbină stilul moldovenesc, la acoperiş, cu cel brâncovenesc, la pridvor.

Mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp – biserica veche, biserica din lemn monument istoric, paraclisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa – s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş, drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi despre râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această ,,grădină a Maicii Domnului”.