Părintele Dumitru Stăniloae şi Sfântul Iustin Popovici, omagiaţi în cadrul unui simpozion internaţional la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, s-au desfăşurat, în zilele 29 şi 30 octombrie 2013, lucrările unui nou simpozion internaţional, intitulat „Părinţii Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici – Contribuţia lor la reînnoirea Teologiei Ortodoxe”, organizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii de Est din Sarajevo (Bosnia-Herzegovina). Acest eveniment se înscrie în cadrul anului omagial dedicat aniversării Părintelui Dumitru Stăniloae, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Simpozionul a debutat cu slujba de Te-Deum, săvârşită în capela Facultăţii de Teologie arădene.

A urmat deschiderea festivă, desfăşurată în Aula Magna. Pentru început, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a adresat un cuvânt de bun-venit oaspeţilor din ţară şi străinătate: „Ne-am întâlnit pentru a surprinde din bogăţia de gândire şi pentru a valorifica moştenirea teologică a părinţilor Iustin Popovici şi Dumitru Stăniloae”. Totodată, părintele decan a subliniat importanţa parteneriatului dintre Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Arad şi Sarajevo, cât şi alegerea anului 2013 ca an omagial „Dumitru Stăniloae” în Patriarhia Română.

În continuare, părintele decan a subliniat în câteva puncte legătura dintre cei doi „corifei” ai Teologiei Răsăritene de secol al XX-lea. „În primul rând, subliniez faptul că amândoi au trăit aproximativ în aceeaşi perioadă, au purtat amândoi în conştiinţa lor personalitatea veacului în care au trăit, fapt care se reflectă şi în operele şi atitudinile lor, amândoi au pecetluit mărturia lor teologică cu pecetea martirajului, amândoi au avut contribuţii deosebite pe linia reînnoirii patristice a teologiei, chiar înainte ca aceasta să fie enunţată la Primul Congres al Facultăţilor de Teologie din Atena 1937. Cei doi teologi au fost fascinaţi de centrul învăţăturii ortodoxe: Hristos, Dumnezeu – Omul, singura Persoană care putea să vindece tainele veacului al XX-lea, întocmind în acest sens operele lor celebre: Părintele Stăniloae, cu Iisus Hristos sau restaurarea omului, iar Sf. Iustin Popovici, cu lucrarea Omul şi Dumnezeul-Om. Un alt punct de legătură dintre cei doi ar fi acela că ambii au alcătuit o teologie vie, inspirată de viaţa Bisericii şi nu una sterilă sau „de cabinet”. Nu în ultimul rând, ,,amândoi au elaborat o teologie care are deschidere spre lume”.

În finalul mesajului său, preacucernicia sa a mulţumit iniţiatorului acestui demers academic, Dlui. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, implicându-se dimpreună cu Pr. Lect. univ. dr. Filip Albu în gestionarea problemelor organizatorice.

După prezentarea invitaţilor au fost transmise mesaje de salut din partea membrilor  prezidiului sesiunii inaugurale.

Pentru început, P.C. Părinte dr. Iustin Popovici, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, delegatul Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, a transmis binecuvântarea chiriarhului locului, conturând profilul teologic şi duhovnicesc al Părinţilor Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici, afirmând că: „cei doi părinţi constituie o punte de legătură între cele două Biserici surori, Biserica Ortodoxă Română şi cea Sârbă. Aceşti doi părinţi sunt teologi care trebuie urmaţi nu numai la nivelul teologiei elaborate de ei, ci şi la nivelul trăirii lor duhovniceşti”.

După aceasta, Pr. Prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, a fost invitat să transmită mesajul de salut al sfinţiei sale. Acesta a subliniat că, prin aceste manifestări academice: „teologia redeschide comuniunea dintre Bisericile Ortodoxe surori”. Un alt aspect evidenţiat de sfinţia sa priveşte legătura dintre  teologia şi cultul Bisericii, ce au stat totdeauna împreună, fapt ilustrat de întreaga operă a celor doi părinţi omagiaţi aici.

Festivitatea de deschidere a Simpozionului a continuat cu mesajul Pr. Prof. dr. Darko Djogo, decanul Facultăţii de Teologie din Sarajevo. Acesta şi-a împărtăşit dragostea şi prietenia pentru poporul român, mulţumind Facultăţii de Teologie din Arad pentru efortul realizat în organizarea acestei conferinţe. De asemenea, a subliniat importanţa comuniunii dintre biserici la nivel panortodox. Referindu-se la sintagma lui George Florovski: „reîntoarcerea la Teologia Sfinţilor Părinţi”, părintele Darko a arătat că „pentru noi aceasta înseamnă şi reîntoarcerea la teologia Pr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Iustin Popovici, întrucât, ca popoare ortodoxe nu trebuie să uităm că avem şi noi teologi de primă clasă: românii pe părintele Dumitru Stăniloae, iar sârbii pe Sfântul Iustin Popovici”.

Din partea conducerii Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. Cristinel Ioja, preşedintele Senatului Universităţii şi profesor în cadrul Facultăţii de Teologie arădene, a adresat un mesaj de salut, încurajare, susţinere şi apreciere din partea Rectorului Universităţii, doamna prof. univ. dr. Ramona Lile, precum şi din partea Preşedintelui Consiliului Academic al Universităţii, doamna prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, subliniind că „acest gen de manifestări organizate de către Facultatea de Teologie din Arad impun imaginea Universităţii arădene nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional”.

În continuare domnia sa a arătat că: „participăm la un eveniment major, dat de statura apostolică a celor doi părinţi, care pentru prima dată în Dogmatica Ortodoxă au recentrat înţelegerea dogmelor în metoda şi duhul Tradiţiei Patristice. Ei au mărturisit caracterul eclezial şi experimental al dogmelor, punând în centrul gândirii lor Persoana lui Iisus Hristos”.

La finalul festivităţii de deschidere a avut loc un mini-concert coral susţinut de Corul Masteranzilor, sub conducerea dirijorului său, conf. univ. dr. Mircea Buta.

După o scurtă pauză a urmat prezentarea referatelor, în două sesiuni: Pr. Prof. univ. dr. Darko Djogo (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo):Omul cel nou în Hristos: paralelisme în biografiile spirituale şi în viziunile teologice ale Pr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Iustin Popovici; Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti): Părintele Stăniloae – teologul iubirii divine; Prof. univ. dr. Vladislav Topalovic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo), Părintele Iustin ca exeget; Pr. Prof. univ. dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Sfânta Treime, ,,structura supremei iubiri” şi baza mântuirii noastre în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae; Prof. univ. dr. Lazar Nesic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo) Teologia sacramentală a lui Iustin Popovici); Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Megheşan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea) Logositatea creaţiei şi a omului în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Sf. Iustin Popovici; Pr. Conf. dr. Nicolae Moşoiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu) Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al Tradiţiei şi al deschiderii ecumenice; Pr. Lect. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova)Metodologia teologică folosită de Părintele Dumitru Stăniloae în recuperarea duhului patristic în dogmatica ortodoxă; Lect. univ. dr. Daniel Lemeni (Departamentul de Teologie al Facultăţii de Litere din Timişoara),Părintele Dumitru Stăniloae – promotorul neopatristicii în teologia românească. Prezentările referatelor au fost urmate de binevenite şi animate dezbateri.

În a doua zi a simpozionului au prezentat referate reprezentanţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad: Pr. Prof. Univ. dr. Ioan Tulcan, Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu în viziunea Părinţilor: Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici; Pr. Conf. univ. dr. Vasile Vlad, Aspecte ecumenice în gândirea Părintelui Stăniloae; Prof. Univ. dr. Cristinel Ioja, Părintele Justin Popovici –  cultură şi sfinţenie în lumina lui Hristos Dumneze-Omul; Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu, Comuniune şi unitate în dreapta credinţă prin intermediul cântării liturgice, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae şi Pr. Lect. dr. Filip Albu, Dimensiunile teologice ale propovăduirii bisericeşti în viziunea Părinţilor Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici.

La finalul Simpozionului, părintele decan a invitat participanţii să-şi transmită materialele lor pentru a fi cuprinse în volumul ce va fi editat, mulţumind apoi reprezentaţilor Primăriei şi Consiliului local Arad pentru sprijinul material acordat în desfăşurarea acestui eveniment.