Binecuvântare de lucrări la Biserica Ortodoxă Seleuş

Parohia Seleuş din Protopopiatul Ineu s-a aflat duminică, 24 noiembrie, în zi de mare sărbătoare.

Încă din zorii zilei de duminică, soborul de preoți și mulțimea de credincioși l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei la intrarea în sfântul locaș. Părintele Protopop Moise Nica a urat bun venit Înaltpreasfinției Sale, arătând că: „venirea Arhiepiscopului în parohia Seleuş este un semn de înaltă preţuire pentru credincioşii din această parohie”. După aceasta a urmat slujba de binecuvântare a Sfântului Altar şi a întregii Biserici după care s-a trecut  la înconjurarea locaşului de cult.

După slujba de binecuvântare a urmat Sfânta Liturghie, alături de soborul slujitor asistând o mare mulțime de credincioși, precum și oficialităţi ale judeţului şi comunei.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Pericopele duminicii, împreună cu ale altor duminici din acest răstimp, dă cadrul conlucrării pe diferite planuri ale vieţii pământeşti pentru dobândirea celei cereşti, subliniind îmbogăţirea în Dumnezeu, realizată prin folosirea bogăţiei materiale pentru ajutorarea celor în nevoi. Anul Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena îndeamnă după exemplul acestora, la realizarea acestui scop al lucrării creştine, a subliniat Chiriarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru ostenelile depuse la  înfrumusețarea locașului de cult, la casa parohială şi la Centrul pastoral-misionar ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,  precum şi a tuturor activităţilor desfăşurate  în ultimii şapte ani, părintele paroh Petru Ursulescu a primit prin hirotesie distincția de iconom, după care a mulţumit Chiriarhului pentru grija părintească purtată, credincioşilor şi autorităţilor judeţene şi locale care au sprijinit lucrările de la biserică. În cuvântul de mulțumire acesta a exprimat bucuria pe care o resimt credincioșii și slujitorii acestei parohii prin această vizită arhierească.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul ,,Ioan Vidu” al parohiei Seleuş, care la sfârşit a mai intonat câteva colinde ortodoxe româneşti în cinstea venirii Ierarhului în mijlocul lor.

Prima biserică din Seleuş a fost din lemn fiind amplasată pe vechea vatră a satului şi potrivit tradiţiei avea în jurul ei cimitir. (Pogradie).  Actuala Biserică s-a zidit între anii 1868-1870, din contribuţia credincioşilor şi este din piatră şi cărămidă, având formă de corabie. Ea a fost târnosită de către episcopul de atunci al Aradului Ioan Meţianu, în prezenţa credincioşilor parohiei şi a unei numeroase asistenţe. Iconostasul este făcut din lemn şi a fost pictat în anul 1886 de către pictorul Duşan Alecsici din Arad în stil renascentist. Biserica este pictată în stilul bizantin tehnica fresco între anii 1979-1980 de către pictorul Vasile Niţulescu  din Braşov şi este foarte bine conservată.

La Sfânta Biserică s-au făcut următoarele lucrări:

-în anul 2007 s-au returnat cele trei clopote care erau fisurate şi nu mai puteau fi reparate ;

-în anul 2008 s-a poleit iconostasul cu foiţă de aur şi s-a curăţat pictura de pe icoane.

-în anul 2009 s-a retencuit Biserica pe partea exterioară în totalitate, aplicându-se tencuială structurată.

-în luna Decembrie a aceluiaşi an s-a introdus încălzirea centrală în biserică.

-în anul 2010 s-a extins cafasul bisericii, dându-i un aspect plăcut, dar mai mult din motive practice s-a realizat această lucrare pentru a mări spaţiul pentru corul bisericii.

-în anul 2012 s-au făcut lucrări de protecţie anticorozivă la tabla de pe turla şi de pe nava bisericii.

-tot în cursul anului 2012 s-a împrejmuit curtea Bisericii cu un gard de fier forjat, vechiul gard fiind deteriorat.

În anul 2011 s-a ridicat din temelii o anexă situată în curtea bisericii care va deservi la repetiţiile corului precum şi la diversele acţiuni misionare, sociale şi culturale iniţiate de către parohie. Aceasta se va numi: “Centrul social-misionar Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

La casa parohială s-au executat următoarele lucrări :

-în anul 2007 s-a introdus încălzirea centrală

– tot în acest an s-a înlocuit partea lemnoasă şi ţigla de pe acoperiş.

-în anul 2008 s-a amenajat o sală pentru consiliul parohial.

-în anul 2009 s-a realizat un teren de tennis cu piciorul pentru copiii parohiei.

-în anul 2010 s-a izolat casa parohială cu polistiren expandat de 10 cm. pentru izolaţie termică, şi am efectuat alte lucrări exterioare şi interioare.

Bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului a inundat sufletele credincioşilor din parohia Seleuş.

Spre seară, ierarhul a poposit în Parohia Vladimirescu II, prot. Arad, unde a săvârşit Taina Sf. Maslu, în fruntea soborului de preoţi care alcătuiesc Cercul misionar-pastoral Vladimirescu. În cadrul meditaţiei la Slujba Sf. Maslu, Înaltpreasfinţia Sa a sintetizat tematica fixată pentru Cercul misionar, şi anume, înflorirea Bisericii creştine în epoca pusă sub numele Sfinţilor Împăraţi.

Cu această ocazie, la propunerea părintelui paroh Nan Dacian, ierarhul a sfinţit un clopot.