Bucurie duhovnicească pentru credincioșii din orașul Sântana

Preoții și credincioșii de la cele trei parohii din orașul Sântana: Comlăuș, Sântana 1 și Sântana 2, Protopopiatul Arad, au trăit momente de înălțare sufletească deoarece Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul lor pe tot parcursul zilei de 3 noiembrie.

La inițiativa preacucernicilor Preoți Nicolae Porcolean și Nicolae Rădulescu, de la Parohia Comlăuș, Înaltpreasfinția Sa a fost invitat să binecuvinteze lucrările de restaurare exterioară și înfrumusețare ce s-au săvârșit în ultimii ani în biserica parohiei cu hramul Înălțarea Domnului. Astfel, în dimineața zilei de duminică 3 noiembrie, soborul de preoți în frunte cu Preaonoratul Părinte Protopop Flavius Petcuț și mulțimea de credincioși l-au întâmpinat pe Chiriarh la intrarea în sfântul locaș. Părintele Protopop a urat bun venit Înaltpreasfinției Sale, arătând că: „suntem pe o vatră a câmpiei Aradului care este recunoscută pentru hărnicia lor, care este legată de bogăția lor. Tocmai de aceea, în Duminica aceasta care vorbește, prin glasul evangheliei despre bogatul care nu avea perspectiva vieții veșnice, pentru bogăția recoltelor din această toamnă, preoții și credincioșii acestei parohii V-au invitat în parohia lor ca semn de mulțumire închinat lui Dumnezeu, prin care se arată grija lor nu doar pentru cele materiale, cât mai ales pentru cele care duc la câștigarea vieții cerești”. După aceasta a urmat slujba de sfințire, cu înconjurarea bisericii.

După slujba de sfințire a urmat Dumnezeiasca Liturghie, alături de soborul slujitor fiind o mare mulțime de credincioși, precum și oficialitățile orașului. La momentul predicii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură legat de Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii, în care s-a citit pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. ÎPS Timotei a arătat că: „Exemplul evangheliei de astăzi ne vorbește despre conștiința care trebuie să fie mai tare decât rațiunea. Adam n-a avut conștiința păcatului, ci prin rațiunea sa a urmat neascultării, a căutat justificări și învinovățiri… Același lucru avem și noi de cântărit astăzi în cugetul nostru: conștiința noastră ce ne spune în fața morții inevitabile? Trecerea noastră din această viață în ce fel va fi? Noi trebuie să căutăm adevărata bogăție, să apreciem valoarea adevărată a lucrurilor adică comuniunea cu Dumnezeu. Vă felicităm pentru toate ostenelile arătate care arată că starea noastră trecătoare este o cumpănă către viața veșnică”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pentru ostenelile întreprinse întru înfrumusețarea locașului de cult, PC Pr. Nicolae Rădulescu a primit prin hirotesie distincția de iconom. În cuvântul de mulțumire acesta a exprimat bucuria pe care o resimt credincioșii și slujitorii acestei parohii prin această vizită arhierească: „Vom trece în calendarul de suflet data de 3 noiembrie  ca şi în anii următori să retrăim această mare bucurie duhovnicească, bucuria vizitei ierarhului nostru”. Ca mărturie a celor arătate, preoții parohiei i-au oferit Arhiepiscopului o icoană cu chipul Maicii Domnului, un volum din opera Sf. Vasile cel Mare și un frumos buchet de flori. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de corul ,,Nicolae Ştefu” al parohiei, condus de prof. Melania Baciu.

Comlăuşul este amintit prima dată în listele de zeciuială papală din anul 1334 şi 1335, când Comlăuşul era un cătun mic şi aparţinea, ca mai multe alte sate, arhidiaconatului catolic de la Pâncota. Din anul 1950 Comlăuşul s-a unit cu Sântana şi de atunci se numesc împreună Sântana.

Actuala biserică cu hramul ,,Înălţarea Domnului” este ridicată pe vatra altei biserici mai vechi, care în 1903 la 7/20 aprilie a suferit mari stricăciuni în urma unui incendiu. Astfel, în 1904 începe construirea bisericii actuale, care este construită pe cheltuiala oamenilor din Comlăuş, prin antreprenorul loan Gyukics din Lipova. La zidirea ei au luat parte zidari din sat.

Lucrarea a fost terminată în 1905 şi în acelaşi an a fost sfinţită de episcopul loan Ignatie Papp, a doua zi de Crăciun. Cu ocazia sfinţirii acestei biserici s-a ridicat crucea de piatră din faţa bisericii pe cheltuiala credinciosului Musca Mitru, tatăl lui Vasile şi loan Musca. Edificiul bisericii are forma de corabie, cu lungimea de 30 m, 10 m lăţimea şi 30 m înălţimea. Biserica din Comlăuş are zidurile alcătuite din cărămidă, având stilul baroc şi acoperită cu ţiglă mică tip ,,solz”, având un aspect monumental, cu faţade înalte, solide şi bine proporţionate. Pictura bisericii este realizată în tehnica frescă de către pictorul Constantin Popescul din Rădăuţi, între anii 1983 – 1985. Biserica a fost resfinţită în anul 1988 de către I.P.S.P. Arhiepiscop Timotei, pe atunci episcop al Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.

După agapa frățească, Înaltpreasfinția Sa a vizitat șantierul noii biserici a parohiei Sântana 2, ridicată prin osteneala PC Pr. Paroh Ioan Crainic. Construcția acesteia a început în anul 2005, acum fiind în stadiul de tencuire exterioară și interioară, momentul de intrare în locaș fiind destul de aproape.

În urma invitației Preacucernicului Părinte Eftimie Dobrean, cel de-al treilea popas a fost făcut pentru sfințirea noii capele ridicate în incinta cimitirului din parohia Sântana 1, cu hramul Cuv. Parascheva.

După slujba de sfințire cu aghiazmă și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a fost oficiat un parastas pentru toți cei răposați în cimitir. La final, PC Pr. Eftimie a mulțumit pentru această binecuvântare adusă parohiei, arătând în cuvântul său că această construcție s-a realizat în decurs de numai doi ani, la aceasta contribuind sprijinul autorităților locale, consiliul și comitetul parohial, precum și cel al bunilor credincioși.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a pus în lumină legătura ce există între cimitir și locașul de cult, prin aceea că „din vremea creștinismului timpuriu bisericile au fost construite pe mormintele martirilor… astfel, după acest model, biserica aceasta care va fi folosită nu doar ca o capelă mortuară ci și ca loc de slujire a Sfintei Jertfe, la anumite momente din anul bisericesc, are rolul de a mijloci rugăciuni de iertare pentru cei răposați în priveghere, dar prin aceasta vom putea gândi și noi, nu la deșertăciunea vieții ci la măsura pe care conștiința ne-o cere, spre a avea cinstea și răsplătirea cerească… Aici vom găsi răspuns la frământările vieții noastre întregi”.

În ritmul imnului arhieresc credincioșii și-au salutat ierarhul la plecare, care i-a binecuvântat