Hramul Mănăstirii Roşia

Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş, s-a aflat în zi de  sărbătoare,  pomenindu-şi ocrotitorii. La Sfânta Liturghie, înconjurat de un însemnat sobor de preoţi, a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţia Sa a rostit  cuvântul de învăţătură prezentând învăţătura Bisericii despre sfinţii îngeri.

Schitul Roşia este situat pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina. Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mănăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mănăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza şi generalul Bukow. Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Episcopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cârdei şi Elefteria Gudea, de la mănăstirea Timişeni, judetul Timiş. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mănăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

În după-amiaza zilei de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la invitaţia credincioşilor din Parohia Paulian, filia Berindia, şi a preotului paroh Pui Traian, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în mijlocul comunităţii pentru a participa la slujba Vecerniei şi la activităţile cercului pastoral-misionar de la Buteni, coordonat de pr. Ciucur Marian.

După săvârşirea vecerniei, pr. Radeş Mihai-Dorel a dat citire referatului cu tema: ,,Dezvoltarea vieţii liturgice după Edictul de la Mediolan”, subliniindu-se dezvoltarea cultului, a imnografiei, a iconografiei, a arhitecturii bisericeşti, etc. În continuare s-a prezentat de asemenea organizarea activităţii de într-ajutorare în parohiile cu posibilităţi limitate, iar în încheiere s-au enumerat anumite deviaţii în slujirea Tainei Sfântului Botez, care trebuie evitate.

La sfârşit, Înaltpreasfinţitul Timotei a coordonat lucrările, completând prezentarea referatului şi subliniind personalitatea Sf. Împărat Constantin cel Mare, mulţumind tuturor pentru bunăvoinţă şi răbdarea avută. De asemenea, dintre şcolarii parohiei, sub îndrumarea cadrelor didactice, a avut loc şi prezentarea unui mic program artistic, cuprinzând recitarea unor poezii religioase.

Totul s-a terminat cu o agapă frăţească pregătită de credincioşi, la care au continuat discuţiile pe marginea temei programate în cadrul cercului pastoral-misionar.