Participarea cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Teologie din Arad la Simpozionul „Dogmă-Spiritualitate-Liturghie”

Profesori universitari de la centre universitare de renume din ţară, teologi şi studenţi, s-au reunit pentru două zile, 25 şi 26 noiembrie 2013, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, pentru a participa la Simpozionul cu tema: ,,Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae”.

Lucrările simpozionului au fost deschise cu prelegerile:Fundamente patristice în ascetica şi mistica Părintelui Dumitru Stăniloaie, susţinută de Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, Părintele Stăniloaie – trăitor al lui Dumnezeu, susţinută de  Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, Părintele Dumitru Stăniloae – restaurator al Dogmaticii Ortodoxe în secolul al XX-lea, prezentată de prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Mistagogia liturgică în gândirea Părintelui Dumitru Staniloae, susţinută de părintele Lect. Univ. dr. Lucian Farcaşiu şi Dumitru Staniloae – o biografie în lumina sfinţeniei şi a neamului, prezentată de părintele asist. univ. dr. Ştefan Negreanu de la Facultatea de Teologie din Arad. Printre participanţi îi mai amintim pe preoţii profesori univesitari dr. Ştefan Buchiu şi Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. Conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. Lect. Univ. dr. Cristian Sonea de la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, pr. Prof. univ. dr. Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din Piteşti, prof. univ. dr. Nicolae Panea şi conf. univ. dr.  Gabriel Coşoveanu de la Facultatea de Litere din Craiova, dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, instituţie parteneră în organizarea acestui simpozion.

În cuvântul de binecuvântare rostit cu acest prilej, Inaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei si Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, a subliniat importanţa cinstirii acestui mare teolog al Bisericii noastre… ,,Cinstindu-l astăzi pe Părintele Dumitru Stăniloae facem în acelaşi timp amintire de înaintaşii noştri, aşa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13, 7). Dorim să subliniem că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut în vedere cinstirea acestui mare teolog, la împlinirea a 110 ani de la naştere şi a 20 de ani de la plecarea la ceruri, nu numai prin prisma faptului că l-a cunoscut personal, ci şi pentru că l-a înţeles şi i-a urmat exemplul şi învăţătura. În acest context, timp de două zile, vom discuta la Craiova despre părintele Dumitru Stăniloae, despre opera sa şi vom încerca să desluşim elementele esenţiale ale teologiei lui, bineînţeles într-o strânsă legătură cu întreaga teologie românească. Şi sunt convins că luările de cuvânt vor pune în evidenţă chipul luminos al Părintelui Dumitru Stăniloaie, care primeşte lumina cea adevărată a Sfintei Treimi”, a încheiat IPS Irineu.

Cu ocazia simpozionului, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” au fost vernisate două expoziţii de carte: Carte bisericească de patrimoniu şi Opera Părintelui Dumitru Stăniloae ȋn colecţiile bibliotecii.