Sfinţire de lucrări la biserica din Zăbrani

Duminica a XXV-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv) a constituit o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Parohiei Zăbrani, din cadrul Protopopiatului Lipova. Sărbătoarea de aleasă trăire spirituală a fost încununată de venirea în această parohie a Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de înfrumuseţare exterioară şi interioară a bisericii parohiale cu hramul „Sf. M. Mc. Dimitrie”, cu sfinţirea, de asemenea a  noului Iconostas, a mobilierului şi a pardoselii de marmură din locaşul de cult.

În dimineaţa zilei, Întâistătătorul Eparhiei Aradului a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu părintele Onea Crinel, protopopul Lipovei, numeroşi copii purtând costume naţionale, oferindu-i Înaltpreasfinţiei Sale frumoase buchete de flori, exprimând astfel o dragoste fiască şi o deosebită preţuire. După cuvântul de bun venit adresat de către protopopul locului, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţie, precum şi pentru primirea călduroasă, accentuând faptul că a păşit într-o parohie de frunte a Arhiepiscopiei Aradului, cu oameni vrednici şi muncitori, unde printr-o bună conlucrare a preotului cu organismele parohiale şi, totodată cu oficialităţile locale şi judeţene ale Statului, s-a reuşit realizarea lucrărilor de înfrumuseţare şi împodobire a locaşului de cult, ca moştenire lăsată de înaintaşi.

A urmat apoi sfinţirea exterioară a bisericii, cu înconjurarea şi rugăciunile speciale de binecuvântare ale lucrărilor, precum şi sfinţirea lucrărilor interioare, a Iconostasului, a uşilor şi scaunelor sculptate, a tronului arhieresc şi a pardoselii din marmură din interiorul locaşului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, la momentul respectiv, Înaltpresfinţitul Timotei a ţinut cuvântul de învăţătură, având ca temă ,,Viaţa veşnică prin comuniunea tuturor celor ce cred în Biserică” după pericopa apostolică de la Efeseni 4,1-7, precum şi pericopa evanghelică de la Luca 10, 25-37, despre Pilda Samarineanului milostiv. Pentru întreaga sa activitate administrativ-gospodărească şi pentru activitatea parohială susţinută pe toate planurile, la finalul Sfintei Liturghii,  părintele paroh Teodor Farcaş a fost hirotesit iconom-stavrofor. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie arhierească au fost date de către corul bărbătesc din Parohia Bata, condus de P.C. preot Matei Vasile Florin.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o are şi faţă de această Parohie, mulţumindu-i de asemenea şi pentru faptul că a răspuns favorabil invitaţiei de a veni în parohia Zăbrani pentru a binecuvânta şi sfinţi efortul şi strădania depuse în conlucrare armonioasă a credincioşilor cu instituţiile locale şi centrale ale Statului. De asemenea P.C preot paroh a mulţumit Întâistătătorului locului şi pentru distincţia oferită, făgăduind că aşa cum a făcut-o şi până acum, va purta în suflet crucea cu demnitate şi credinţă. După ce s-a făcut o succintă dare de seamă a lucrărilor executate an de an în această Parohie, cu accentuarea lucrărilor executate în ultimul timp, s-au adus apoi mulţumiri înaltelor oficialităţi prezente la această sărbătoare, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, d-l Nicolae Ioţcu, membru în Adunarea eparhială Arad, precum şi primarului Comunei Zăbrani, d-l Marian Toader, care au sprijinit în mai multe rânduri executarea unor lucrări de importanţă majoră la biserica parohială. Frumosa zi de aleasă sărbătoare din Parohia Zăbrani s-a încheiat cu o agapă creştinească ce a avut loc la Căminul cultural din Comuna Zăbrani.

Spre seara Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Pilu, prot. Arad, unde în fruntea soborului de preoţi a săvârşit Taina Sf. Maslu, vorbind la final credincioşilor prezenţi despre hramul bisericii şi însemnătatea alegerii lui.