Corala preoţilor Arhiepiscopiei Aradului la Parohia Ineu

În preajma Praznicului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, în seara zilei de 20 decembrie, credincioşii din Ineu au avut parte de momente de bucurie şi înălţare sufletească la biserica parohială cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, prin participarea la un concert extraordinar de colinde susţinut de Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului, care a luat fiinţă cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu şi se află în cel de al patrulea an de activitate muzicală.

După slujba Deniei, programul a debutat cu un buchet de colinde susţinut de către Corul de tineret „Anghelos” al Parohoiei Ineu, dirijat de doamna preoteasă Ardelean Lăcrămioara. Dintre colindele interpretate amintim următoarele: Pace pe pământ, Colind ceresc, Legănelul lui Iisus, ‘Nalt e cerul, Mărire-ntru cele-nalte şi Somnul lui Iisus. Salba de colinde s-a încheiat cu binecunoscuta „O ce veste minunată!” interpretată de către toţi cei prezenţi din biserică.

Momentul culminant şi aşteptat de către toţi l-a constituit concertul de colinde al Coralei preoţilor din Arhiepiscopia Aradului, condusă cu multă măiestrie şi virtuozitate de Arhid. prof. Tiberiu Ardelean. Corala a interpretat un număr de 15 colinde între care amintim: Gazde mari, Praznic luminos, Nouă azi ne-a răsărit, O, ce veste minunată!, Nunta din Cana Galileii, În ieslea din Betleem, În seara de Moş Ajun, La Vifleem colo-n jos, Pogorât-a Domnul Sfânt, Sus în casa lui Crăciun şi Pluguşorul. Piesele alese s-au numărat printre cele mai cunoscute în rândul credincioşilor, reuşind să capteze interesul şi atenţia acestora, transpunându-i întro atmosferă sfântă asemănătoare celei de la ieslea din Betleemul Iudeii, unde S-a născut Pruncul Iisus din Fecioara Maria (cf. Lc. 2,7).

Colinda, ca străvechi cânt religios, poartă în sine mesajul mântuirii oamenilor, al iubirii lui Dumnezeu pentru lume şi cuprinde în sine o întreagă teologie. Prin venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu s-a zdrobit capul şarpelui (Fac. 3,15), s-au deshis din nou uşile raiului iar omul a fost reaşezat pe drumul care duce spre viaţa cea veşnică.

Prezentarea colindelor a fost făcută de către părintele Nica Moise, protopop al Ineului, care a spus: ,,Colindul este o nepreţuită zestre spirituală pe care o moştenim din moşi-strămoşi. Este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu, dar este şi bun pentru că aduce bine în lume şi între oameni. Acesta păstrează, sub forma poeziei populare, florile alese ale simţămintelor noastre de a fi mai buni, mai iertători şi mai apropiaţi unii de alţii”.

După încheierea grupajului de colinde, părintele consilier cultural Iustin Popovici de la Arhiepiscopia Aradului a luat cuvântul şi a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei tuturor membrilor Coralei preoţeşti şi credincioşilor ortodocşi din Ineu cu ocazia măreţului praznic al Naşterii Domnului. A subliniat, de asemenea, faptul că prin râvna şi osteneala preoţilor Coralei s-a reuşit transmiterea prin cântare a mesajului evanghelic specific perioadei Crăciunului.

În continuare, părintele paroh Ardelean Cristian a arătat că acest eveniment a fost unic şi special în viaţa comunităţii ineuane prin prezenţa numărului mare de preoţi ai Coralei arădene, prin interpretarea maiestuoasă a colidelor tradiţionale dar şi pentru faptul că în acest an s-au împlinit 145 de ani de la construirea bisericii parohiale. Ca vechi centru episcopal (până în anul 1706), Ineul (Ienopole) şi-a păstrat de-a lungul timpului tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului iar colinda a ocupat dintotdeauna un loc aparte în spiritualitatea şi trăirea religioasă a locuitorilor de pe malul Crişului Alb.

La final, acesta a transmis mulţumirile cuvenite şi urările îndătinate de măreţul Praznic al Naşterii lui Hristos către Întâistătătorul Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, consilierilor eparhiali, părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean, membrilor Coralei preoţeşti, tuturor celor care au participat la organizarea evenimentului, precum şi credincioşilor din Parohia Ineu.