Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşii parohiei Horia

Duminică, 19 ianuarie, credincioşii parohiei Horia, din protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe întâistătătorul eparhiei Aradulului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Venirea în parohie a Chiriarhului a fost mult-aşteptată, fiind socotită de toată obştea ca o binecuvântare a cununii anului ce nu demult a început, cu darul de a spori râvna creştinilor în umblarea pe calea poruncilor lui Dumnezeu şi în păzirea sfintelor rânduieli ale Bisericii.

După îndătinata întâmpinare în faţa bisericii şi cuvântul de bun-găsit, ierarhul şi credincioşii au intrat în sfântul locaş, unde, în prezenţa unui frumos număr de credincioşi, care au umplut biserica, s-a slujit Utrenia şi Sfânta Liturghie arhierească. Soborul care a slujit alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a fost alcătuit din Părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic din Arad, alături de preotul paroh Adrian Murg. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii teologi din strana bisericii şi de către corul bisericesc al parohiei. La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţitul Timotei a tâlcuit textele biblice de la Luca 17 şi Coloseni 3, sub titlul ,,Arătare sfântă”, înţelesul acestuia ca descoperire a Cuvântului lui Dumnezeu spre a da omului putinţa deplinei comuniuni cu El. Anul omagial euharistic dă prilejul, ca prin grija iconomilor tainelor Bisericii, să îmbie la lucrare sfântă pe cel credincios. Chiriarhul a făcut referire şi la contextul liturgic şi cultural-naţional al momentului, marcat de marele praznic al Bobotezei şi aniversarea naşterii poetului nostru naţional, Mihai Eminescu.

La sfârşitul slujbei, preotul paroh Adrian Murg a mulţumit părintelui Arhiepiscop pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor din Horia, pentru înălţătoarea slujire liturgică şi pentru bogatul său cuvânt de învăţătură. Parohul l-a felicitat, de asemenea, în numele tuturor credincioşilor parohiei, pe Înaltpreasfinţitul Timotei pentru împlinirea în acest an a 30 de ani de slujire arhierească la Arad şi pentru sărbătorirea onomasticii sale, pe 22 ianuarie.

Un alt moment important al vizitei chiriarhale a fost sfinţirea noului aşezământ ridicat în curtea bisericii şi destinat programelor parohiale şi activităţilor de protocol. Edificiul se doreşte a fi un loc al aprofundării învăţăturii Bisericii, mai ales de către cei tineri, şi al manifestării şi întăririi frăţietăţii creştine, îndeosebi cu prilejul diferitelor zile festive ale parohiei.

Programul liturgic a fost urmat de împreuna-şedere la masă, într-un cuget de bucurie duhovnicească şi mulţumire către Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale.