Cerc misionar în parohia Rădeşti

Biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din parohia  Rădeşti, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Rădeşti şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1.Taina Spovedaniei, vindecare, înnoire spirituală şi sfinţirea vieţii credincioşilor în vederea Sfintei Împărtăşanii; 2.Contextul politic, social, cultural şi religios la urcare pe tron a Sfântului martir Constantin Brâncoveanul.Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Zbârcea Vasile de la parohia Pescari.

Taina Spovedaniei sau a Pocăinţei spunea părintele, a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos după Înviere şi este taina prin care Dumnezeu iartă prin duhovnic, păcatele celor care le mărturisesc prin viu grai cu căinţă şi părere de rău la scaunul spovedaniei. De asemenea cerinţele unei bune spovedanii se arată printr-o bună pregătire, în acest sens postul smereşte trupul iar rugăciunea deschide sufletul în faţa lui Dumnezeu, urmând îndemnul Sf Apostol Pavel ,,Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să manânce din pâine şi să bea din pahar” (1 Corinteni, 11,28), adică să primească Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului cu vrednicie.

În ce priveşte cea de a doua temă părintele arăta că la urcarea pe tron a Voievodului Constantin Brâncoveanul situaţia politică internă şi externă era extrem de agitată. Cu toate acestea însă marile realizări ale domnitorului s-au concretizat mai ales în plan cultural şi religios. A iniţiat o multitudine de construcţii religioase şi civile, care primesc denumirea de ,,stilul brâncovenesc”, şi-a asumat rolul de protector al şcolilor şi tiparului atât în Ţara Românească cât şi în Transilvania. În 1689 aduce de la Istanbul pe Antim Ivireanul (viitor mitropolit) sub îndrumarea căruia s-au tipărit numeroase cărţi greceşti şi slavone. De asemenea a fost ctitor de biserici şi mânăstiri.

În concluzie:  Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul nu s-a plecat în faţa încercărilor, îmbărbătându-şi şi copiii în acest sens, ştiind că cele pământeşti sunt trecătoare iar cele cereşti veşnice. Martiriul suferit la 15 august 1714 pentru credinţă şi ţară stă mărturie în acest sens.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, profesorii de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile aparţinătoare cercului misionar.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Daşcău Ovidiu a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.