Hram la Parohia Ortodoxă Şeitin

Biserica ortodoxă din Şeitin a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitorului acestui sfânt lăcaș – Sfântul Grigorie Teologul. Cu acest prilej, duminică -26 ianuarie a.c., un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Flavius Petcuț – protopopul Aradului, părintele Daniel Alic – consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului și părintele diacon prof. Caius Cuțaru, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele protopop Flavius Petcuț a ținut cuvântul de învățătură, vorbind cu ardentă fervoare despre ,,cazul Zaheu” model de întoarcere la Hristos Domnul – ,,coborârea din dud înseamnă coborârea în sine și dobândirea izbăvirii prin aflarea lui Iisus Hristos”, făcând cunoscut că vameșul Zaheu poate fi model de reîntoarcere la credința cea adevărată, care izvorăște fapta cea bună, așa cum a făcut și Zaheu, care nu a rămas la nivelul declarativ al credinței”. Venirea noastră la Sfânta Biserică are menirea de a ne ajuta să avem ochi cu care să vedem – asemenea vameșului Zaheu – lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră și astfel să depunem eforturi pentru sporirea credinței,  pentru a o face vie și lucrătoare prin manifestările noastre, rugăciunea, milostenia și fapta bună. Acestea sunt lucrări duhovnicești importante, care ne fac să sporim și să pătrundem în adevărurile pe care ni le face cunoscute Sfânta Biserică și în felul acesta să sporim în noi liniștea, pacea și bucuria, împărtășindu-ne astfel de Harul Sfântului Duh, împărtășit de Sfintele Taine” – a subliniat părintele protopop. S-a evocat apoi viața Sfântului Grigorie Teologul – model de viețuire creștinească și apărător al dreptei credințe ,,următor al căii sfințeniei s-a învrednicit a fi și Sfântul Grigorie Teologul, un strălucit mărgăritar al Bisericii lui Hristos și ocrotitor al Bisericii ortodoxe din Șeitin”. S-a evidențiat apoi opera sa teologică cu referire concretă la cele 5 Cuvântări Teologice, care i-au adus renumele de Teologul, precum și prietenia sa cu Sfântul Vasile cel Mare. Astfel prin viața, dar și prin zestrea sa teologică, Sfântul Grigorie Teologul s-a învrednicit de darul sfințeniei după cum însuși mărturisește ,,asemănarea omului cu Dumnezeu prin virtuți și curățirea de patimi”.

La final s-a săvârșit slujba de mulțumire și panihida pentru ctitori, apoi preoții parohi Liviu Iștoc și Radu Bocșa au mulțumit tuturor, preoți și credincioși pentru împreună rugăciune și pentru comuniune frățească, dar și pentru lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, pe care doar El știe să o facă și să ajute cu pronia Sa dezarmant de seducătoare. Totul s-a încheiat cu o agapă creștinească, oferită oaspeților de Consiliul și Comitetul parohial.