Un nou număr al revistei de studii Teologia, editat de Facultatea de Teologie din Arad

Prin strădania colectivului editorial, sub coordonarea Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, aduce în peisajul editorial internațional un nou număr din revista TEOLOGIA, volumul 56. Cele 321 de pagini reunesc studii și recenzii ale profesorilor și cercetătorilor din țară și străinătate

Editorial acestui număr este semnat de Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, evocându-se aici evenimentul teologic al anului 2013, prin ceea ce arată chiar titlul: Al patrulea Congres al Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși, Sofia (Bulgaria).

Cele șapte studii de teologie aduc în atenție cercetări diverse, după următorul cuprins: Preasfințitul Părinte dr.  Lucian Mic, Sfinții Împărați Constantin și Elena – Apostoli ai creștinismului. Edictul de la Milano (313 d.Hr.); dr. Dietrich Werner, Învățământul teologic ecumenic ca o prioritate strategică pentru creștinismul mondial în secolul XXI; dr. Ioan Tulcan, Comuniunea în Biserică după chipul comuniunii trinitare Comuniune și importanța ei pentru misiunea Bisericii în lume; dr. Peter-Ben Smit, O notă privind asociațiile creștine timpurii și dezvoltarea slujirilor în creștinismului timpuriu; dr. Mihai Brie, Aspecte privind cântarea bisericească din Moldova până la mijlocul secolului al XIX-lea; Caius Cuţaru, Creștinismul și politeismul greco-roman în secolul al patrulea. Rolul împăratului Constantin cel Mare în impunerea creștinismului; Lucian Farcaşiu, Contribuția Pr. Prof. Ene Branişte la dezvoltarea teologiei liturgice românești; dr. Daniel Buda, „Domnul vieții” la Sf. Ioan Hrisostom și Fer. Augustin.

La secțiunea Recenzii se pot regăsi trei prezentări de carte teologică. Drd. Vasile Prodea semnează o recenzie la volumul Arhiepiscopului Anastasios (Yannoulatos), Misiune pe urmele lui Hristos, Sibiu, 2013, 296 p.,  Pr. Prof. dr. Sorin Cosma prezintă ultima apariție editorială a Pr. Dr. Pavel Vesa, Învăţământul Teologic de la Arad (1822-1948),Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Deva, 2013, iar Pr. Lect. dr. Adrian Murg se oprește asupra cărții editate de  Daniel B. Wallace, ed., Reconsiderări asupra coruperii textului Noului Testament: dovezi din manuscrise, din literatura patristică și din cea apocrifă. Textul și Canonul Noului Testament, Grand Rapids: Kregel, 2011, 284 p.

Textul integral al volumului, editat în limbile engleză și germană, poate fi consultat pe site-ul revistei la adresahttp://www.revistateologia.ro/?p=691.