Unirea Principatelor Române sărbătorită de arădeni

În fiecare an, la 24 ianuarie sărbătorim Unirea Principatelor Române, sărbătorim faptele îna­in­te-mergătorilor noștri sunt datorită cărora suntem astăzi ceea ce suntem. Cu acest prilej arădenii îşi amintesc de cei care s-au străduit pentru realizarea ei. Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, repre­zintă actul politic care stă la baza Ro­mâ­niei moderne. Împrejurările istori­ce nu au permis unirea simultană a ce­lor trei ţări române, astfel că statul na­ţional român s-a format treptat, uni­rea din 1859 desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea poporului român a fost  încununată de victorie. Şi Aradul se aliniază oraşelor care marchează uni­rea înfăptuită de Alexandru Ioan Cu­za  printr-o serie de evenimente. Ast­fel,  manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie au îneput la ora 10.30, pe platoul din faţa Palatului Ad­minis­tra­tiv, prin intonarea im­nului de stat, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a rostit rugăciunea de binecuvântare şi un cuvânt de învăţătură, înconjurat fiind de oficialităţile judeţene şi locale.  În continuare, muzeograful Bog­dan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zi­lei de 24 ianuarie.

Eve­nimentul s-a încheiat la ora 11, cu tra­di­ţionala Horă a Unirii, în care s-au prins şi membrii unui ansamblu de dans folcloric arădean, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie.

Unirea Principatelor Române reprezintă unificarea vechilor Principate, Moldova și Ţara Ro­mânească, într-un Principat Unit.