Cerc misionar in Parohia Gura Văii

În data de 16.02.2014, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din parohia  Gura Văii, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Gura Văii şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1. Taina Sfintei Împărtăşanii prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament; 2. Săvârşitorul şi primitorul Tainei Spovedaniei. 3. Copiii şi metode de apropiere a lor de Sfânta Biserică. Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Birău Alexa de la parohia Joia Mare.

Cea mai însemnată lucrare mistică în biserica creştină spunea părintele  este Sfânta Taină a Împărtăşaniei sau Euharistia. În această taină Mântuitorul Iisus Hristos este prezent în chip real prin Sfântul Trup şi Sfântul Sânge, oferindu-se astfel credincioşilor. A fost prezentată prefigurarea jertfei în Vechiul Testament, argumentându-se cu texte, arătând că ,,jerfta este destinată curăţirii sufletelor”( Lev. 17, 11).

 

În Noul Testament Sfânta Taină a Euharistiei este instituită de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de taină, iar importanţa ei pentru credincioşi este subliniată de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele: ,,Eu sunt pâinea vieţii, care s-a pogorât din cer, cel ce va mânca din pâinea aceasta viu va fi în veci, iar pâinea pe care o voi da este Trupul Meu” (Ioan 6, 5).

Părintele a vorbit apoi despre săvârşitorul şi primitorii Sfintei Taine şi condiţiile ce trebuiesc îndeplinite.

În cea de a treia temă ,,Copiii şi metode de apropiere a lor de Sfânta Biserică”, părintele arăta că problema pastoral – misionară este una din cele mai actuale preocupări a Bisericii în zilele noastre, iar copiii se constituie în viitorul de mâine al Bisericii celei vii, de aici grija şi preocuparea preotului de apropiere a acestora de biserică. Lucrarea Bisericii de transmitere a credinţei noii generaţii este o constantă şi o datorie permanentă potrivit cuvintelor Mântuitorului: ,,Lăsaţi copiii sa vină şi nu îi opriţi…”(Matei 19,14 ; Marcu 10,14).

În acest sens preotul are misiunea de a apropia copiii de lucrarea Bisericii, integrându-i în Sfintele Slujbe prin cântări, rugăciuni, citiri şi catehizându-i, toate constituindu-se ca o completare a orei de religie, neuitând că apropierea copiiilor de Mântuitorul Iisus Hristos în modul cel mai plenar se realizează prin împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge, aceasta începându-se încă de mici.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Petruţ Simion a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.