Duminica Vameșului și a Fariseului la Catedrala Veche din Arad

În Duminica a XXXIII-a după Rusalii, numită şi a Vameşului şi a Fariseului, prima duminică din Perioada Triodului, la Catedrala Veche ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul din Arad, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Înaltpresfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat soborul de preoţi şi diaconi ai catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corul „Armonia” a Catedralei Vechi condus de dirijorul secund Gheorghe Emanuel.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a hirotonit întru preot pe tânărul Silviu-Raul Pele, pe seama Parohiei Cruceni, Prot. Arad.

În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Omenie şi Comuniune” în care a arătat că ne aflăm la începutul Triodului, perioadă de pregătire pentru Sfintele Paşti, şi potrivit pericopelor duminicii II Tim. 3 şi Luca 18, a stăruit în îndemnul bisericii de cercetare a sufletului, mai ales în acest an euharistic, adică închinat Sfintelor Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei. Aceasta prin practicarea virtuţilor care apropie pe oameni între ei şi împreună de Dumnezeu. Cuvântul Său S-a întrupat pentru a pune în lumină pe om şi înălţarea acestuia. Mulţumirea pentru starea lui trebuie, aşadar, să fie pe măsura participării la însăşi jertfa Mântuitorului. Numai smerita cercetare a cugetului biruieşte mândria autosuficienţei, care desparte pe oameni şi îndepărtează de Dumnezeu, a încheiat Chiriarhul.

La finalul Liturghiei, a avut loc un parastas, prin care s-au încheiat manifestările omagiale „In Memoriam, „Vasile Goldiş 80” organizate de UVVG, oficiat de Înaltpreasfinția Sa Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, unde a participat o delegaţie a Universităţii de Vest Vasile Goldiş condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG şi prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Alături de personalitatea lui Vasile Goldiş, ca om al Bisericii şi ostenitor al Centrului Eparhial, au fost evocaţi şi ceilalţi corifei ai Marii Uniri: Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu şi Ioan Fluieraş, care împlinesc şi ei în acest an, o cifră rotundă de ani de la trecerea la cele veşnice.