Cerc misionar în parohia Gurahonţ

În data de 25.03.2014, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Buna Vestire” din parohia  Gurahonţ, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Gurahonţ şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1.Instituirea tainei Sfintei Împărtăşanii şi actulizarea ei în jertfa euharistică; 2.Timpul şi locul spovedaniei; 3. Îndemn şi metode pentru ajutorarea celor lipsiţi.

Temele au fost prezentate de către părintele Ştefănuţ Lucian de la parohia Mădrigeşti.

Mântuitorul spunea părintele,  este primul Arhiereu şi Preot care săvârşeşte cea dintâi liturghie, întemeind taina Sfintei Împărtăşanii, iar apostolii sunt primii credincioşi care iau parte la această mare taină şi care se împărtăşesc cei dintâi cu Trupul şi Sângele Domnului.

 

Iar prin porunca Mântuitorului : „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”(Luca 22,19), apostolii capătă putere divină să binecuvânteze şi ei pâinea şi vinul şi să le prefacă în preacuratele şi Mântuitoarele Taine, transmiţând această putere prin punerea mâinilor urmaşilor lor episcopi şi preoţi.

În Biserică liturghia euharistică este liturghia smereniei Domnului, liturghia dragostei Sale, care mereu se jertfeşte pentru cei care iau parte.A te împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului cu vrednicie, înseamnă, să fi una cu El, să fi cu adevărat împlinitor al cuvintelor Lui şi să recunoşti cu adevărat că pierdut ai fost şi te-ai aflat.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi, fiecare prezentând din activitatea pastorală parohială, metode şi practici în ce priveşte ajutorarea celor lipsiţi subliniindu-se că ne aflăm în perioada în care cei nevoiaşi trebuie să simtă iubirea noastră materializată în milostenii.

La cercul pastoral au luat parte, profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Moţ Crăciun Dorel  a mulţumit pentru participare, oficialităţilor locale, credincioşilor prezenţi în număr impresionant de mare. A urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti.

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Martie 2014 22:18)