Seminarul Teologic Ortodox Arad – oferta educaţională 2014-2015

Seminarul Teologic Ortodox Arad

– oferta educaţională 2014-2015 –

  1. Oferta educaţională:

Profile şi specializări: profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

Baza tehnico-materială: clădire proprie, capelă, laborator informatică, laborator muzică, cabinet limbă şi cultura franceză, teren de sport (curte).

Servicii oferite: parteneriat cu Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad şi Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, în scopul asigurării de internat şi cantină.

Oferta activităţilor extracurriculare: pelerinaje, acţiuni de voluntariat, tabere în ţară şi străinătate, activităţi misionare în diverse parohii, activităţi corale, simpozioane, parteneriate cu diverse instituţii culturale (O.N.G.-uri, Filarmonica de Stat Arad, Biblioteca Judeţeană “A. D. Xenopol” Arad, Muzeul Judeţean Arad, Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad, etc.) şi instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi).

  1. Informaţii cu privire la admitere:

Pentru anul şcolar 2014-2015: 1 clasă (28 de locuri)

Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini:

– 26-27 mai 2014: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de aptitudini.

DATA: 28 mai 2014

  • ora 8,00 – vizita medicală (eliminatorie).
  • ora 9,00 – dicţie, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis / respins)
  • ora 11,00 – proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă)
  1. Date de contact: – adresa unităţii şcolare: Arad, Str. Academia Teologică, nr. 11-13

– telefon: 0257/285,292

– fax: 0257/285,292

– e-mail: seminort@yahoo.com; director@seminararad.org

– pagină web: www.seminararad.org

 

Ultima actualizare (Marţi, 20 Mai 2014 20:43)