Vizită arhierească pe Valea Mureşului

În duminica a V-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul  Aradului, a efectuat o vizită pastorală pe Valea Mureşului, în parohiile Roşia Nouă, Corbeşti şi Petriş.

În dimineaţa zilei, chiriarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de credincioşii Parohiei Roşia Nouă şi Obârşia, în frunte cu preotul paroh Florin Ardeuan, în faţa bisericii parohiale cu hramul „Sfântul M.Mc. Dimitrie”. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unei mulţimi numeroase, IPS Timotei a sfinţit lucrările efectuate la biserică şi noua clopotniţă şi a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială. Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Apropierea sau depărtarea dintre Dumnezeu şi oameni”, aceasta în lumina citirilor zilei ca şi din perioada în care ne aflăm, determinată de conştiinţa vredniciei omeneşti şi a scopului mântuitor. În întâmpinarea sensibilităţii celor suferinzi trupeşte şi sufleteşte, vine iubirea milostivă a lui Dumnezeu vindecând pe cei ce pot să se facă părtaşi ei, a subliniat chiriarhul.

Pentru activitatea administrativă şi pastorală desfăşurată de la venirea în parohie, preotul paroh a fost hirotesit întru iconom.

După aceasta, chiriarhul a sfinţit o troiţă care o fost ridicată prin grija preotului Ştefan  Dimitriu  şi a credincioşilor din com. Petriş, sprijiniţi de preotul Florin Ardeuan împreună cu credincioşii din Roşia Nouă şi Obârşia şi va fi aşezată pe Drumul Regelui care leagă cele două judeţe Arad şi Hunedoara. Aici chiriarhul a adăugat cuvânt despre rostul pe care aceasta îl va avea într-un loc pitoresc unde se vor aduna bunii credincioşi pentru a-şi întări unitatea lor în credinţă şi lucrare folositoare obştii.

 

În după amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost oaspetele credincioşilor din Parohia Corbeşti. În biserica parohială cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, chiriarhul a săvârşit Slujba Vecerniei, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa credincioşilor parohiei. Aici IPS Sa a binecuvântat lucrările ce s-au efectuat la biserică şi a sfinţit clopotniţa nouă. Sub titlul ,,Iisus Hristos Domnul, Dumnezeu şi Om adevărat”, în legătură cu cel de-al doilea moment al duminicii a V-a după Rusalii, privind pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, a arătat că unirea deplină a celor două firi în Persoana Mântuitorului este şi un imbold pentru credincios spre înălţarea continuă prin acoperirea credinţei cu faptele bune. Mai ales în contextul citirilor duminicale se impune unitatea lumii şi propăşirea umanităţii, a subliniat IPS Timotei.

La final, preotul paroh Mihai Gaşpar a fost distins cu rangul de sachelar.

Spre seară, chiriarhul a poposit la Parohia Petriş, unde a săvârşit slujba de pomenire pentru toţi ctitorii, preoţi şi credincioşi, din această parohie, iar pentru cei care sunt în viaţă a înălţat rugăciuni de mulţumire. Aici, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre frumuseţea realizărilor din toate parohiile pe care le-a vizitat în această duminică, şi care se datorează vredniciei tinerilor preoţi care le păstoresc şi credincioşilor care au sporit zestrea înaintaşilor, afirmând prin aceasta şi virtuţile Bisericii, ţării şi poporului.

Părintele Ştefan Dimitriu a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului ArhiepiscopTimotei pentru bucuria făcută credincioşilor de a vizita comuna Petriş, şi cele două parohii aparţinătoare amintite, precum şi pentru părinteasca purtare de grijă arătată în mod constant.

 

Ultima actualizare (Marţi, 15 Iulie 2014 16:05)