Hramul de vară al Paraclisului Facultăţii de Teologie din Arad

În ziua de 13 august calendarul bisericesc face pomenire de mutarea moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul (580-662), astfel că Paraclisul Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad îşi serbează hramul de vară.

Programul liturgic a debutat, în ajun, cu slujba Vecerniei împreunată cu Litia, după care a urmat slujba Utreniei. În însăşi ziua serbării a fost citit Acatistul urmat de Sfânta Liturghie. Aceasta a fost oficiată de către Înaltpreasfinţintul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, alături de care s-au aflat părinţi profesori, absolvenţi, studenţi şi credincioşi.

 

La momentul predicii, ÎPS Sa a evocat chipul cinstirii acestui mare părinte al Bisericii de către ostenitorii şcolilor teologice arădene şi de către închinătorii acestui locaş după cuvintele Apostolului citit, din epistola Sf. Ap. Pavel către Efeseni cap. 6, vers: 10-17: …fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ne arată chipul adevărat al credinciosului aflat într-o permanentă stare de veghe, asemenea unui ostaş”. Totodată, pericopa evanghelică (Lc. 12) arată modul mărturisirii creştine pe care a ilustrat-o la nivelul maxim al trăirii jertfelniciei sfântul pomenit.

Plecând de la aceeaşi imagine descrisă de Apostol, ÎPS Timotei a explicat credincioşilor simbolistica veşmintelor preoţeşti pe care le poartă slujitorii altarelor la slujbă, în contextul hirotonirii întru preot a PC Diac. Sucigan Cosmin Nicuşor, pentru Parohia Căpruţa, protopopiatul Lipova.

La final, PC Pr. Lect. dr. Ştefan Negreanu a mulţumit ierarhului pentru prezenţă, oferindu-I un frumos buchet de flori, semn al ataşamentului, ascultării şi rugăciunii permanente întru sănătatea şi îndelunga păstorire ca Arhiepiscop al Aradului.

Ultima actualizare (Joi, 14 August 2014 10:24)