Hramul „Înălţării Sfintei Cruci” şi cerc pastoral misionar în parohia Moţiori, Protopopiatul Ineu

Parohia Ortodoxă Moţiori din Protopopiatul Ineu şi-a serbat pe data de 14 septembrie hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” prin săvârşirea în ajun a Vecerniei cu Litie, apoi în ziua praznicului a Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii.

În după amiaza zilei a avut loc întâlnirea Cercul pastoral misionar Ineu, care în deschidere au săvârşit Aghiasma mică şi Taina Sfântului Maslu, în faţa troiţei din curtea bisericii. Din sobor au făcut parte preoţii: Moise Nica – Protopopul Ineului (Parohia Şomoşcheş), Flavius Ardelean – coordonatorul cercului (Bocsig), Ciprian Sălăvăstru – paroh (Moţiori), Constantin Ilica (Apateu), Alexandru Pop (Berechiu), Petru Lazea (Cermei), Călin Negruţ (Gurba), Dan Tureanu (Ineu I), Cristian Ardelean (Ineu II), Sever Mocan (Ineu-Traian), Petru Ursulescu (Seleuş), Mircea Oală (Şicula), Florin Borca (Şepreuş) şi diaconul Marius Braiţ.

Ne-am înălţat sufleteşte şi prin cuvântul adresat de Pr. Cristian Ardelean cu tema „Sfânta Cruce – bucurie și înălțare”, prin care a arătat importanţa Sfintei Cruci în viaţa noastră, subliniind: „Crucea nu este doar jertfă, ci este şi înviere. Este armă împotriva demonilor, tămăduitoare asupra oamenilor. Crucea devine pentru noi dezrobire, o liberare de rău, biruinţă asupra păcatelor şi asupra morţii. Nici o slujbă nu se poate săvârşi fără Sf. Cruce. Nu putem despărți Sfânta Cruce de Hristos și nici pe Hristos de Sfânta Cruce. Prin ea Dumnezeu binecuvintează pe oameni, viaţa acestora şi munca lor. Omul este pecetluit cu Semnul Sfintei Cruci de la leagăn, până la mormânt, de la botez până la slujba înmormântării, el stă astfel toată viaţa sub semnul Sfintei Cruci”.

Pr. paroh Ciprian Petru Sălăvăstru a adus mulţumiri părintelui protopop, preoţilor împreună slujitori, precum şi credincioşilor care s-au adunat în număr aşa de mare în jurul Sfintei Cruci. Aceştia au primit binecuvântarea prin stropirea cu apa sfinţită şi au fost unşi cu untdelemnul sfinţit, iar mai apoi preoţii s-au retras  pentru discuţii pe tema propusă.