Conferința preoțească de toamnă la Protopopiatul Arad

Ieri, 2 octombrie 2014, s-au desfășurat lucrările conferinței de toamnă a preoților din cadrul Protopopiatului Arad, a Arhiepiscopiei Aradului, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Acestea au avut loc cu binecuvântarea și cu prezența Înaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului.

După oficierea slujbei de Tedeum, P. On. Părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, a deschis sesiunea cu evocarea amintirii ÎPS Mitropolit dr. Nicolae Corneanu, „vrednicul ierarh al Banatului”, preoții prezenți cântând în cor imnul funebral În veci pomenirea lui.

A fost invitat la cuvânt ÎPS Timotei, care a marcat câteva aspecte legate de personalitatea Mitropolitului Nicolae, „ca unul care și-a pus pecetea sa proprie asupra unei pagini de istorie nu numai pentru Banat ci chiar pentru întreaga țară. Amintesc aici și legătura personală, de suflet, care a existat între noi, mulți dintre cei de aici fiind legați duhovnicește de cel plecat acum dintre noi. Vă mulțumesc pentru această frumoasă deschidere și ne rugăm Domnului Dumnezeu ca să-i facă odihnă în Împărăția Sa, și Să-i dea buni urmași”. În continuare, ÎPS Sa a oferit o sinteză istorică bogată, referitoare la tematica generală dedicată Sfinților Brâncoveni, amintind de lucrările tipărite în vremea acestui domnitor, „adevărat ctitor de cultură românească, unele dintre acestea fiind acum retipărite de Sfânta Patriarhie”. În plus față de această contribuție, a fost amintit contextul politic al vremii și lupta pentru unitate a lui Vodă Brâncoveanu, acestea având reverberații până în zilele noastre, la nivel european. La final, ÎPS Timotei a mulțumit Patriarhiei Române care a instituitOrdinul Constantin Brâncoveanu pentru preoți și mireni pentru Arhiepiscopia noastră.

 

A urmat la cuvânt PCuv. Arhim. Conf. Dr. Teofan Mada, Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Aradului. Acesta a arătat că „întotdeauna comemorarea înseamnă actualizare. Ne aducem aminte de faptul că ambele personalități evocate de ÎPS Sa au avut, în comun, dragostea lor față de cultură. Tocmai de aceea, aceste valențe au fost evidențiate în eparhia noastră prin mai multe acțiuni ce s-au desfășurat pe parcursul acestui an. Toate arată implicarea noastră în proiectele Patriarhiei Române”.

Conferința principală, cu tema Sfinții Martiri Brâncoveni, model de jertfă prin suferință a fost prezentată de PC Pr. dr. Cucu Vasile, fiind structurată în trei capitole distincte. Primele două au avut darul de a trasa liniile directoare ale politicii strategice, cele culturale și bisericești ale domniei lui Brâncoveanu. În capitolul final referentul a descris, cu date concrete, acțiunile și proiectele sociale actuale de la nivelul Patriarhiei Române.

Printre coreferenți s-au numărat mai mulți preoți. Pr. Vasile Chindriș a arătat că „viața lui Constantin Brâncoveanu se aseamănă cu a unui preot, căci și preotul trebuie să se jertfească împreună cu familia sa, de aceea exemplul voievodului martir este foarte important pentru noi”. Pr. Aurel Mager a adus în fața auditorilor câteva aspecte privitoare la moaștele acestei familii de martiri și a instituirii sărbătorii închinate lor. Pr. Dan Marius Braiț a prezentat o succintă evaluare asupra capetelor de acuzare aduse de către unii boieri, după care vodă Brâncoveanu a fost judecat. Pr. Bocșa Radu a scos în evidență faptul că exemplul brâncovenilor ne ajută să înțelegem că, întotdeauna „alegerile pe  care le facem în viață ne definesc în cele din urmă”. Pr. Vasile Pop și-a exprimat bucuria pentru frumoasele referate susținute, „toate manifestările desfășurate până acum având darul de a aduce multă emoție în sufletele noastre”. Pr. Traian Moțiu a adus mărturia propriei jertfe smerite pentru credincioșii parohiei sale. Pr. Ștefan Păcurar a evocat contribuția ÎPS Mitropolit Antonie la promovarea memoriei brâncovenilor în vremea comunismului. Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja a subliniat cele patru direcții desprinse din omagierea brâncovenilor, afirmând că „aceștia au dat dovadă de fidelitate față de Tradiție în contextul secularizării lumii, apoi de disponibilizate față de jertfă, au fost iubitori de cultură și un model al comuniunii în familie”.

Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății arădene, a mulțumit ÎPS Timotei și colaboratorilor, în special PC. Pr. Mihai Blaj, consilier economic la Centrul Eparhial, pentru reușita Congresului Facultăților de Teologie încheiat acum câteva zile. PC sa a evocat chipul luminos al ÎPS Mitropolit Nicolae, „cel care ne-a apreciat, ne-a sprijinit Facultatea în multe rânduri, de aceea am ținut să fim și noi prezenți la ceasul de prohodire, ca să ne exprimăm mulțumirea și recunoștința față de ÎPS Sa”. Legat de tema conferinței, preacucernicia sa a invitat pe frații părinți prezenți la o „implicare mai mare în munca pastorală pentru ca această comemorare să nu fie restrânsă la o simplă conferință, ci ea să producă o emulație în rândul slujitorilor bisericești și a credincioșilor noștri. Suntem deci chemați la o trezire a conștiinței misionare”.

În partea a doua a conferinței, la aspectele administrative, PC. Pr. Mihai Blaj, Consilierul economic al Arhiepiscopiei, a chemat pe preacucernicii preoți la o „unitate de familie, așa cum a fost vizibilă acum, prin faptul că referenții s-au completat între ei. Tocmai de aceea vă invit să ne manifestăm ca atare”. În altă ordine de idei acesta a subliniat faptul că „în misiunea noastră trebuie să implicăm copiii prin activarea centrelor culturale, având în contextul prozelitist sectar”.

Alte aspecte discutate au vizat:

–          sprijinirea colportajului,

–          contribuțiile de la diferite instituții locale sau guvernamentale care trebuie bine evidențiate în acte și în lucrările reale efectuate;

–          prin noua lege a cimitirelor se propune păstrarea și crearea de noi cimitire în proprietatea parohiilor.

Prea onoratul Părinte Protopop a mulțumit Pr. Mihai Blaj pentru invitația la delicatețe, la care subscrie, prin faptul că „fiecare om poartă, ca și brâncovenii, o jertfă, o povară”. Au fost transmise alte informații administrative:

–          noile formulare de bugete sunt disponibile la Protopopiat;

–          preoții sunt îndemnați să-și actualizeze datele statistice și cele de contat pentru site-ul Arhiepiscopiei;

–          au fost citite numele noilor preoți instituiți în Protopopiatul Arad de curând, fiind pomenit Pr. Ionel Goronea care a trecut la cele veșnice.

PC Pr. Gabriel Mariș, Consilierul social, a mulțumit preoților pentru implicarea în colectele organizate, aceștia fiind invitați să propună credincioșilor, celor care doresc să beneficieze de serviciile sociale, să apeleze la  Centrele medicale și sociale ale Arhiepiscopiei care sunt disponibile cu personal specializat.

La final, PCuv. Arhim. Teofan Mada a mulțumit ÎPS Timotei pentru prezență, înălțând o rugăciune către Arhiereul Hristos pentru sănătatea, paza și sporul Arhipăstorului Aradului.

Ultima actualizare (Joi, 02 Octombrie 2014 19:28)