Târnosire de biserică la Schitul Bodrogu Vechi

Biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Schitului de maici Bodrogul-Vechi din Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat marţi, 14 octombrie 2014, de ziua hramului, haine de sărbătoare. Noua biserică a mănăstirii, construită în stil maramureşan, din lemn, a fost târnosită de către IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de 14 preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte arhim. Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi exarh, protos. Iustin Popovici – consilier cultural, pr. Flavius Petcuţ – protopopul Aradului. După oficierea slujbei de târnosire IPS Sa a oficiat slujba Sfintei Liturghii în pridvorul paraclisului de iarnă, iar la momentul rânduit a rostit un cuvânt de învăţătură, luând ca temei viaţa sfintei Parascheva. Chiriarhul a arătat cum cinstirea de către Biserică grăieşte despre mulţimea darurilor pe care credincioşii rugători le dobândesc prin mijlocirea acesteia. Ca manifestare a evlaviei este şi înălţarea de biserici sub ocrotirea ei, între care numărăm cu cinste şi pe cea târnosită acum şi care dovedeşte puterea unei tradiţii respectate în unitatea întregii Ortodoxii.

În cadrul cuvântului de învăţătură, chiriarhul a amintit faptul că acest schit de monahii, se bucură de o înzestrare cu un veşmânt care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, primit în dar pentru credincioşii din acest colţ de ţară, de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe vremea când arhipăstorea Mitropolia Moldovei

 

Sfânta slujbă, cuvântul de învăţătură şi locul binecuvântat au creat o atmosferă de înălţare sufletească pentru toţi cei care au fost prezenţi aici, într-un număr mare, veniţi şi pentru această ocazie rară în care, potrivit tradiţiei, au posibilitatea de-a intra în Sfântul Altar.

Părintele stareţ Nestor Iovan a mulţumit chiriarhului pentru această mare binecuvântare, amintind şi faptul că este cel de-al 21-lea altar mănăstiresc sfinţit de IPS Sa, din anul în care a fost instalat episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, şi mai apoi Arhiepiscop al Aradului, până în prezent.

La ieşirea din biserică, pelerinii prezenţi au primit din partea obştii cozonac şi colivă

Scurt istoric

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi, din protopopiatul Arad este unul dintre cele mai frumoase aşezăminte monahale arădene. În ultimul deceniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, şi prin osteneala părintelui arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, s-a pus temelia materială şi spirituală a schitului, prin constituirea obştii monahale, ridicarea chiliilor şi a bisericii.

Situată în lunca Mureşului, într-un peisaj mirific, aproape de nebănuit, la numai câţiva kilometri de municipiul Arad, cu drum de acces asfaltat, la mică distanţă de străvechea mănăstire a Bodrogului, aşezarea monahală oferă spaţiul prielnic pentru reculegere şi mângâiere sufletească. Biserica schitului, de lemn, în stil maramureşean, având hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, se înscrie estetic în ambientalul locului, oferind totodată ospitalitate şi adăpost pelerinilor.

Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în anul 2000 după retrocedarea pădurii aparţinând Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

Datorită deselor revărsări ale Mureşului, biserica cu hramul ,,Buna Vestire” din satul Bodrogu Vechi se afla în primejdie de a se surpa. De aceea, în anul 2001, Sfânta Episcopie a Aradului deleagă Mănăstirea Hodoş-Bodrog să salveze biserica de la prăbuşirea în apele râului Mureş. Astfel biserica din Bodrogu Vechi este mutată în incinta noului lăcaş.

În Arhiepiscopia Aradului, nu mai puţin de 17 lăcaşuri de cult au hram şi patroană spirituală pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

 

Ultima actualizare (Joi, 23 Octombrie 2014 13:43)