Manifestare cu prilejul împlinirii a 50 de ani de existenţă a Şcolii „Vasile Goldiş”

La Palatul Cultural din Arad s-a desfășurat manifestarea prilejuită de 50 de ani de existență a Școlii Generale nr. 4, instituție care ani de-a rândul a strălucit în pleiada învățământului arădean.

La eveniment a participat Înaltpreasfinția Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, oficialități locale, reprezentanți ai minorităților românești din Serbia, foști și actuali profesori, absolvenți ai școlii, părinți și elevi.

În cuvântul Înaltpreasfinției Sale s-a evidențiat bunul mers al instituției sărbătorite, evocând chipuri de dascăli și elevi care au devenit binecunoscuți în viața de obște, inclusiv ca slujitori ai Bisericii, la treptele cele mai înalte.

S-a evocat în cuvinte emoționante personalitatea mentorului spiritual al școlii, Vasile Goldiș, mai ales că ne aflăm înainte cu o zi de aniversarea datei de naștere a marelui patriot și cu câteva zile înainte de Sărbătoare națiunii, 1 Decembrie. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța păstrării cu grijă în memoria noastră a faptelor marilor noștri înaintași, mulți dintre aceștia slujind cu putere și voință atât școala cât și Biserica. A adresat urări părintești și binecuvântate celor care astăzi duc mai departe strădania generațiilor trecute, cu îndemnul de a nu-i uita nici pe cei care au slujit școala, trecând în vreme dincolo de hotarele vieții.

Un moment emoționant a fost și mesajul Preasfințitului Părinte dr. Sofronie Drincec, episcopul Oradiei, mesaj transmis de o delegație de preoți. Mulți dintre dascălii evocați de Preasfinția Sa au fost prezenți în sală, primind cu lacrimi de bucurie florile recunoștinței pentru dăruirea cu care au slujit catedra și au purtat de grijă elevilor lor.

Invitații care au umplut sala Palatului Cultural au asistat în final la un spectacol omagial, prezentat de elevii Colegiului Național „Vasile Goldiș”, instituție care cuprinde astăzi într-un cadru nou, vechea Școală Generală Nr. 4, aniversată la jumătate de secol de viață.