Şcolile teologice arădene şi-au sărbătorit ierarhul

Şcolile teologice arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” împreună cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad au organizat, vineri, 28 noiembrie, un moment festiv cu prilejul aniversării a cinci ani de la ridicarea în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Aradului, la care se adaugă împlinirea a trei decenii de slujire a Înaltpreasfinţitului dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în scaunul vlădicesc din oraşul de pe Mureş.

Acest eveniment a debutat cu oficierea unui Te Deum de mulţumire în capela facultăţii. Aici, părintele decan, pr. prof. dr. Ioan Tulcan a amintit despre cele după evenimente, evidenţiind câteva dintre elementele istorice valoroase care au stat la baza ridicării în rang a Eparhiei Aradului, amintind apoi şi de momentul plin de mare emoţie, „pentru prilejul binecuvântat de la Dumn
ezeu de a fi părtaşi la aniversarea a trei decenii de slujire arhipăstorească a IPS Timotei. Este un prilej binecuvântat de a încerca să surprindem, fiecare dintre cei care s-au bucurat de purtarea de grijă a Înaltpreasfinţiei Sale, crâmpeie, aspecte şi coordonate ale acestei slujiri, cu scopul de a încerca să aducem un respectuos omagiu părintelui nostru duhovnicesc, dar, totodată, de a învăţa fiecare dintre păstoriţii săi, din lucrarea şi rugăciunea ierarhului nostru şi de a mărturisi mereu ce înseamnă iubirea faţă de Biserică şi de a ne spori zelul pentru slujirea ei şi mărturisirea credinţei celei mântuitoare în faţa lumii”.

După aceea, în prezenţa ierarhului şi a Permanenţei Arhiepiscopiei Aradului, a conducerii Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, prin prof. dr. Lizica Mihuţ şi prof. dr. Ramona Lile, a părinţilor profesori de la facultate şi seminar, a studenţilor şi a elevilor, aula facultăţii a găzduit un simpozion omagial intitulat „Slujire şi demnitate în Arhiepiscopia Aradului”.

În deschidere, prof. Lizica Mihuţ, preşedinta Consiliului academic, a evocat asistenţei momente importante, „ce au avut o rezonanţă aparte, atât în plan personal, cât şi instituţional, odată cu venirea Înaltpreasfinţiei Sale ca ierarh la Arad. Pentru tot efortul de susţinere a Facultăţii de Teologie, sub deviza împreună, vă mulţumim şi vă urăm multă sănătate şi să ne dea Bunul Dumnezeu să ajungem şi la celelalte aniversări tot împreună”. La rândul său, prof. Ramona Lile a felicitat facultatea pentru organizarea acestui moment festiv, asociindu-se urărilor adresate Înaltpreasfinţiei Sale.

Pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului din Arad, a subliniat în cuvântul său rolul foarte important al părinţilor în devenirea unor personalităţi, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul ucenicului Timotei, pomenit de Apostolul citit la slujbă. Aşadar, „mulţumim părinţilor Înaltpreasfinţiei voastre şi vă mulţumim şi dumneavoastră pentru iubirea cu care ne cuprindeţi şi ne reuniţi ca într-o mare familie”.

Pr. prof. Cristinel Ioja, preşedintele Senatului, în alocuţiunea intitulată: „Cinstire arhiereului şi dascălului nostru”, a arătat că, “în linii generale, cei 30 de ani de arhipăstorire a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei la Arad s-au desfăşurat pe două coordonate esenţiale, strâns legate între ele: pe de o parte, arhiereul nostru s-a integrat cu dăruire în tradiţia istorică locală a Bisericii Ortodoxe din această parte de ţară, păstrând cu sfinţenie tezaurul spiritual şi cultic al predecesorilor săi, iar pe de altă parte, a dus „o luptă susţinută pentru afirmarea valorilor Ortodoxiei româneşti într-un context al schimbărilor multiple generate de noua reaşezare socială, culturală şi instituţională a României post-decembriste. Ca Episcop şi Arhiepiscop al Aradului, Înaltpreasfinţia Sa şi-a asumat mai multe direcţii ale misiunii şi pastoraţiei Bisericii noastre, finalizând în acest sens proiecte cu impact major în plan bisericesc şi cultural-teologic. Pentru toate acestea, Vă mulţumim”.

Arhim. conf. dr. Teofan Mada, vicarul administrativ eparhial, a marcat, în cuvinte pline de de emoţie, amintiri din tinereţea sa, când, ca pelerin la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, „am avut bucuria să particip şi să-l aud liturghisind atât de frumos pe IPS Timotei. Tocmai de aceea, încă de atunci i-am purtat Înaltpreasfinţiei Sale o cinstire deosebită, pentru eleganţa sa liturgică, dar şi pentru erudiţia sa teologică. Vă mulţumesc acum pentru părinteasca dragoste cu care m-aţi primit şi mă înconjuraţi”.

Acestor alocuţiuni le-a urmat sesiunea de prezentare a referatelor pregătite de părinţii profesori.

La final, IPS Arhiepiscop Timotei a mulţumit pentru această emoţionantă manifestare, adăugând: „Mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-a învrednicit să ajung această frumoasă aniversare, iar Arhiereul Hristos să ne binecuvânteze pe toţi cu sănătate şi cu multe bucurii”.

IMG_2195 IMG_2206 IMG_2208 image