Începutul Postului Mare la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi la Seminarul Teologic din Arad

Urmând tradiţia formată deja de mai mult timp la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” şi la Seminarul Teologic din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi, a elevilor seminarişti şi a dascălilor acestor instituţii teologice. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părinţii profesori slujitori la Paraclisul „Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina” din curtea Facultăţii de Teologie. În fiecare seară, la sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat studenţilor şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, povăţuindu-i pe calea Postului celui Mare. Astfel luni, părintele conf. dr. Lucian Farcaşiu a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre semnificaţia duhovnicească a postirii, ca măsură a pocăinţei.

Marţi seara, părintele asist. dr. Ştefan Negreanu s-a referit la post ca vreme a pocăinţei, accentuând pildele din Vechiul şi Noul Testament evidenţiate şi în slujba Canonului celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Miercuri seara, cuvântul de învăţătură a fost rostit de către părintele drd. Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii de Teologie, care a făcut o tâlcuire duhovnicească la viaţa patriarhului Iacob, potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Everghetinosului.

Joi seara, ultima parte a Canonului celui Mare şi a rânduielii Pavecerniţei a fost săvărşită de către părinţii profesori şi studenţii Facultăţii de Teologie dimpreună cu părinţii profesori, profesorii şi elevii Semninarului Teologic din Arad. Răspunsurile la slujbă au fost date alternativ din celel două străni ale bisericii de către studenţii teologi şi elevii seminarişti. Slujba a fost încununată de prezenţa în mijlocul profesorilor, studenţilor şi elevilor Facultăţii şi ai Seminarului Teologic din Arad a Întâistătătorului Eparhiei, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească a acestei prime săptătămâni a Postului celui Mare. Meditaţia Înalt Preasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă de nevoinţă şi postire. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general asupra perioadei de început a Postului celui Mare, insistând asupra conţinutului acestui canon ca dezvoltare a învăţăturii de credinţă a Bisericii. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat de asemenea că se află în această săptămână într-un pelerinaj duhovnicesc pe la bisericile şi mănăstirile din eparhia noastră. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti, Înaltpreasfinţia Sa a transmis credincioşilor din biserică mesajul Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi al întregului Sfânt Sinod privitor la opţinunea pe care părinţii trebuie să o facă pentru copii lor în ceea ce priveşte necesitatea orei de Religie în şcoală, pentru a asigura un viitor sănătos societăţii în care trăim.

În seara zilei de vineri a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari cu prima parte a Acatistului Buneivestiri, fiind împărtăşit studenţilor şi credincioşilor şi un cuvânt duhovnicesc.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor şi a elevilor seminarişti, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de Post, dar şi de cuvintele duhovniceşti adresate celor din biserică în aceste seri binecuvântate.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu      

20150226_173220[1] 20150226_195356[1]