Conferinţă „Copilul nenăscut, între minune dumnezeiască şi sarcină nedorită”

Vineri seara, 27.03.2015, în Aula Magna Iuliu Maniu”, a avut loc conferinţa Copilul nenăscut, între minune dumnezeiască şi sarcină nedorită”, susţinută de Dr. Cioată  Ionel Trifon, medic primar obstretică-ginecologie, din Timişoara, după cum ne-a precizat Arhim. vicar-administrativ Teofan Mada, coordonator proiect.

Tematica sindromului post-avort – adică tulburarea psihică gravă experimentată frecvent de femeile care au recurs la avortul voluntar – revelează glasul de nesuprimat al conştiinţei morale, şi rana foarte gravă pe care ea o îndură ori de câte ori acţiunea umană trădează vocaţia înnăscută la binele fiinţei umane, pe care ea o mărturiseşte.

În această reflecţie ar fi util să ne îndreptăm atenţia asupra conştiinţei, adesea ofuscată, a taţilor copiilor, care adesea le lasă singure pe femeile însărcinate. Celor care ar vrea să nege existenţa conştiinţei morale în om, reducând glasul ei la rezultatul condiţionărilor externe sau la un fenomen pur emotiv, este important să reafirmăm, spune Dr. Ionel Cioată, că nu este o valoare extrinsecă sau opţională calitatea morală a acţiunii umane şi nici nu este o prerogativă a creştinilor sau a celor care cred, ci uneşte orice fiinţă umană. În conştiinţa morală Dumnezeu vorbeşte fiecăruia şi invită la apărarea vieţii umane în orice moment. În această legătură personală cu Creatorul se află demnitatea profundă a conştiinţei morale şi motivaţia inviolabilităţii sale. În conştiinţă omul în întregime – inteligenţă, emotivitate, voinţă – realizează propria vocaţie la bine, aşa încât alegerea binelui sau a răului în situaţiile concrete ale existenţei ajunge să marcheze profund persoana umană în orice exprimare a fiinţei sale. De fapt, omul întreg este rănit atunci când acţiunea lui se desfăşoară contrar imperativelor conştiinţei sale. Totuşi, şi atunci când omul refuză adevărul şi binele pe care Creatorul i le propune, Dumnezeu nu-l abandonează, ci, tocmai prin glasul conştiinţei, continuă să-l caute şi să-i vorbească, pentru ca să recunoască greşeala şi să se deschidă Iubirii divine, capabilă să vindece orice rană”.

Medicii, în mod deosebit, nu pot să renunţe la misiunea gravă de a apăra de înşelăciune conştiinţa multor femei care cred că găsesc în avort soluţia la dificultăţile familiare, economice, sociale, sau la problemele de sănătate ale copilului lor. În special în această ultimă situaţie, femeia este adesea convinsă, uneori chiar de medici, că avortul reprezintă nu numai o alegere permisă din punct de vedere moral, ci chiar un necesar act terapeutic” pentru a evita suferinţe copilului şi familiei sale, şi o povară nedreaptă” societăţii. Pe un fond cultural caracterizat de schimbarea înţelegerii sensului vieţii, în care s-a atenuat mult percepţia comună a gravităţii morale a avortului şi a altor forme de atentate împotriva vieţii umane, se cere de la medici, afirmă Dr. Ionel Cioată o tărie specială pentru a continua să afirme că avortul nu rezolvă nimic, ci ucide copilul, distruge femeia şi orbeşte conştiinţa tatălui copilului, ruinând, adesea, viaţa familiară”.

Totuşi, această misiune nu se referă numai la profesiunea medicală şi la lucrătorii sanitari. Este necesar ca întreaga societate să fie în apărarea dreptului la viaţă al celui zămislit şi a adevăratului bine al femeii, care niciodată, în nici o circumstanţă, nu va putea găsi realizare în alegerea avortului. La fel va fi necesar de a nu lipsi ajutoarele necesare pentru femeile care, din păcate au recurs deja la avort, acum experimentează toată drama lui morală şi existenţială”. 

poze conf. 2014 001 (12) poze conf. 2014 001 (24)