Colocviu teologic la Facultatea de Teologie din Arad

Urmând îndrumările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a dedicat anul 2015 ca an omagial închinat marilor păstori de suflete din eparhii, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei Seviciu, a organizat un colocviu teologic intitulat: Pastorație și misiune. Episcopi, duhovnici și preoți misionari în Eparhia Aradului. Acesta s-a desfășurat în ziua de 10 martie 2015.

Programul a debutat la ora 10.30 cu slujba Te-deumului, continuându-se cu deschiderea festivă a manifestării. Părintele decan, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan a salutat, cu bucurie, prezența Ierarhului, a colaboratorilor săi, Arhim. Conf. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ, Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural și a părintelui profesor Pompiliu Gavra, director al Seminarului, a cadrelor didactice, elevilor și studenților. În cuvântul său, sfinția sa a subliniat efortul constant al Facultății arădene în aria cercetării teologice, dovadă stând și aceste manifestări ajunse acum la o cifră impresionată. De asemenea, „ostenitorii facultății se înscriu, prin aceste activități, în programul tematic propus de către Sfânta Patriarhie. Astfel, acest colocviu teologic caută să evidențieze potențialul bisericesc și misionar al Aradului”.

În cuvântul său, înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a felicitat Facultatea pentru aducerea la împlinire a propunerilor Sfântului Sinod, „încât acest colocviu ne propune receptarea unor valori locale unanim recunoscute care ne pot oferi resurse necesare a fi luate în seamă în fața provocărilor prezente și viitoare, așa cum se poate lesne observa, mai ales cu ultima dezbatere națională legată de ora de religie. Mulțumim lui Dumnezeu și părinților pentru că au ascultat de glasul conștiinței și și-au înscris copiii la ora de religie. Suntem chemați, deci, să avem o atitudine comună, utilizând metodele și mijloacele adecvate contextului specific atât în parohii, în mănăstiri cât și în școala românească”.

Următoarele două ore au fost împărțite pentru prezentarea referatelor și a dezbaterilor. Conferențiari au fost: Pr. prof. dr. Cristinel IOJA cu tema: Exigențe actuale ale misiunii și pastorației parohiale; Pr. lect. dr. Filip ALBU cu tema: Coordonatele misiunii pastorale preoțești reliefate în viața și opera Episcopului Grigorie Comşa al Aradului; Pr. lect. dr. Gabriel BASA, cu tema: Aspecte din activitatea Episcopului Andrei Magieru; Pr. conf. dr. Lucian FARCAȘIU cu tema: Pr. Ilarion V. Felea – chip al slujirii preoțești; Pr. asist. Dr. Ștefan NEGREANU cu tema Părintele Arsenie Boca – chip al părintelui duhovnicesc și Pr. prof. dr. Ioan TULCAN cu tema: Misiunea parohiei în viziunea Pr. Prof. dr. Petru Deheleanu şi relevanţa ei astăzi.

Pr. Dr. Filip Albu

1 2 3 4 5 6 7