Activităţi sociale şi filantropice în Parohia Aradul-Nou

„Din faptele mele, îți voi arăta credința mea” (Iacov 2,18)

În Săptămâna Patimilor omul trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu. În Parohia Ortodoxă Aradul Nou, credincioșii, asemenea fecioarelor înțelepte din pilda Mântuitorului, s-au grăbit să își umple candelele sufletelor cu untdelemnul faptelor bune. Au vărsat din mireasma dragostei lor pentru aproapele, răspândind milostenie și compasiune pentru cei aflați în suferință. De la mic la mare, perioada prepascală a fost împodobită cu diverse activități sociale și filantropice, necesare în această perioadă.

Ni se cere acum să fim credincioși și să îi urmăm Mântuitorului, să fim alături de El în durere și suferință. Cum putem să nu ne aducem aminte de „ai Mei frați prea mici” (Mt. 25,40) cum îi numea Mântuitorul. Bucuria trebuie s‐o împărtășești ca s‐o poţi simți, s‐o poţi dărui și, la rândul tău, să  primești de la cineva bucuria aceasta și în felul acesta se trăiește orice bucurie, dar mai ales bucuriile duhovnicești.

 

Proiect social-filantropic

În Duminicile Postului Mare, copii din grupa de cateheză duminicală a parohiei, au desfășurat, în cadrul atelierelor de creație artistică și tradițională specifică acestei perioade, pe lângă învățarea unor pricesne pentru concertul de Înviere, diverse activități religioase și de încondeiere a ouălor.

Proiectul implementat de copii este inițiat de Patriarhia Română cu prilejul Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii și se intitulează ,,Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”. Acesta are un caracter misionar – filantropic și are ca scop, cultivarea dragostea faţă de semeni şi educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă.

În Miercurea Mare, copiii din grupa de cateheză, împreună cu alți credincioși și cu preoții parohiei, au desfășurat una dintre acțiunile proiectului lor, vizitând tinerii beneficiari din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională „Tabacovici” Arad.

Centrul este un centru de tip rezidenţial şi asigură în principal găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie socială şi profesională pentru persoanele adulte cu handicap pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Acest centru, aparținător DGASPC Arad, se află și în purtarea de grijă a Parohiei Ortodoxe Aradul Nou, pe al cărei teritoriul canonic se află și cu care există o colaborare foarte bună.

Copiii parohiei au dăruit fiecărui tânăr din cei 20 de aici, câte o iconiță și un mini-cofrag cu ouă roșii și încondeiate de ei și au cântat pricesne specifice perioadei postului. Credincioșii au venit încărcați și ei cu alte daruri pentru cei din centru, iar preoții au adus binecuvântarea lui Dumnezeu. Vizita copiilor la acest centru s-a dovedit roditoare prin prieteniile care le-au legat cu cei din acest centru. Bucuria tuturor a fost sporită de aniversarea a 31 de ani a unei tinere din centru.

Copiii au pregătit peste 300 de ouă, dăruind o parte din acestea centrului social, o altă parte fraților mai mari – membri ai Coralei „Sf.M.Mc. Gheorghe” a Parohiei și cea mai mare parte, familiilor nevoiașe.

 

Maslu pentru bolnavi

Având în vedere problemele de sănătate pe care le întâmpină unii dintre cei aflați aici,  cei trei preoți de la parohie au săvârșit în acest centru și Taina Sfântului Maslu, pentru tămăduirea sufletului și a trupului și izbăvirea de toată răutatea, ungându-i pe acești tineri cu undelemn sfințit, după cuvântului Sfântului Apostol Iacov: „De este cineva bolnav între voi, să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului” (Iac. 5,14).

Comitet activ

În Joia Mare pomenim Cina cea de taină, ultima cină pe care a avut-o Domnul Hristos împreună cu ucenicii săi înainte de Sfintele Sale Pătimiri, când a rânduit ca cele ce le-a făcut El atunci, acolo, să se facă în continuare spre pomenirea Lui (Lc. 22, 19; I Cor. 11, 25). Aceasta o facem și noi la fiecare Sfântă Liturghie, dar pomenim Cina cea de taină în chip deosebit în Joia cea Mare.

Deși biserica parohială s-a umplut de credincioși veniți pentru spovedanie, pentru că întotdeauna la cină „tot mai este loc”, după săvârșirea Sfintei Litughii, preoții și membrii Comitetului parohial au ieșit „îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi” (Lc. 14,23) i-au căutat, oferindu-le cu prilejul apropierii Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, iconițe, alimente și alte daruri din partea parohiei. Astfel, au fost ajutate un număr de 30 de familii devaforizate: familii cu mulți copii, bolnavi nedeplasabili și bătrâni singuri din cadrul parohiei. Aceștia se află în evidența Comitetului Parohial și sunt sprijiniți tot timpul anului.

Nădăjduind că faptele bune ale copiilor și ale Comitetului parohial au adus bucurie și lumină în sufletele celor ajutați, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor Sărbători cu pace și bucurie!

Pr. Cons. Gabriel Cosmin Mariș

20150331_142719_2 20150408_172624 20150409_123715 20150409_140642 FB_IMG_1428623941452